Holter ciśnieniowy (ABPM) - Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego

 

Badanie wykonywane za pomocą Holtera ciśnieniowego umożliwia przeprowadzenie dużej liczby pomiarów w ciągu doby. Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości. Holter ciśnieniowy umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego i efektów leczenia inwazyjnego.

  

Sprawdź jak przygotować się do badań kardiologicznych