Medycyna pracy w Krakowie

Najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojej firmy

Medycyna pracy w Krakowie

Najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojej firmy

W ramach medycyny pracy zapewniamy usługi obejmujące badania wstępne, okresowe i kontrolne. Badania realizowane są przez wykwalifikowany personel iMed24 w Krakowie przy spełnianiu wszystkich wymogów prawnych, jakie stawiane są polskim pracodawcom.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.

Zakres badań w indywidualnych przypadkach może zostać rozszerzony o dodatkowe badania i/lub konsultacje, jeśli lekarz orzecznik uzna to za konieczne a wynika to ze wskazań medycznych.

Koszt dodatkowych badań i/lub konsultacji pokrywa Pacjent. Pacjent zostanie poinformowany o koszcie dodatkowych badań i/lub konsultacji przed ich udzieleniem. W takiej sytuacji również harmonogram badań ulega zmianie a wykonanie wszystkich badań i/lub konsultacji jednego dnia może nie być możliwe. Dlatego nie gwarantujemy wykonania wszystkich badań i/lub konsultacji wynikających ze wskazań medycznych w tym samym dniu.

Informujemy, że ilość osób, które będą przyjmowane w danym dniu, jest ograniczona i nie możemy zagwarantować obsługi wszystkich chętnych Pacjentów, którzy zgłoszą się do iMed24 bez wcześniejszego zapisu (z wyjątkiem Pacjentów w stanach nagłych tj. ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie).

Poznaj inne oferty dla firm

Usługi realizowane w zakresie medycyny pracy:

  • badania dla osób prowadzących działalność gospodarczą

  • badania dla osób pracujących na wysokości oraz w hałasie

  • badania dla osób użytkujących samochody służbowe

  • badania dla osób obsługujących maszyny w ruchu

  • badania sanitarno-epidemiologiczne

  • badania dla kierowców do prawa jazdy