Zdalna opieka medyczna

Na czym polega Zdalna Opieka Medyczna?

Zdalna opieka medyczna

Na czym polega Zdalna Opieka Medyczna?

Zdalna Opieka Medyczna jest formą świadczenia usług telemedycznych, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym. Taki sposób świadczenia opieki jest możliwy dzięki wykorzystaniu przenośnych urządzeń medycznych, rejestrujących określone parametry życiowe. Wyniki badań transmitowane są automatycznie do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny zdalnie kontaktuje pacjenta z lekarzem prowadzącym lub specjalistą, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – wzywa pogotowie ratunkowe.
Dowiedz się więcej o Telemedycynie

Korzyści dla Pacjenta

  • Zminimalizowany okres hospitalizacji

    Skrócony czas oczekiwania na przyjęcie i krótszy pobyt w szpitalu

  • Zdalna kontrola specjalistów

    Możliwość kontynuowania leczenia w środowisku domowym

  • Komfort i poczucie bezpieczeństwa

    Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem medycznym

  • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenie życia

    Skrócenie czasu reakcji na zagrożenie życia i zdrowia dzięki monitorowaniu stanu pacjenta

  • Poprawa skuteczności terapii

    Poprawa skuteczności terapii skorelowana z czasem jej trwania

  • Dostęp do własnych danych medycznych

    Łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do własnych danych medycznych