Medycyna lotnicza

Badania dla personelu lotniczego

Medycyna lotnicza

Badania dla personelu lotniczego

Oferujemy kompleksową diagnostykę, pozwalającą na ocenę predyspozycji zdrowotnych i psychofizycznych, wymaganych dla wszystkich klas przewidzianych w orzecznictwie lotniczo-lekarskim. Wszystkie badania wykonujemy w jednym miejscu, w jak najkrótszym czasie. Gwarantujemy elastyczność w ustalaniu dogodnych dla Pacjentów terminów wizyt oraz badań. Zwracamy szczególną uwagę na profilaktykę, bezpieczeństwo i kontrolę stanu zdrowia Pacjenta. W przypadku ryzyka wystąpienia choroby podejmujemy działania medyczne zapobiegające rozwojowi problemów zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. Podczas konsultacji lekarskiej lekarz może zlecić Pacjentowi wykonanie dodatkowych badań i/lub konsultacji nie ujętych w posiadanym przez Pacjenta pakiecie badań, o ile wynika to ze wskazań medycznych i jest to niezbędne do dalszego procesu leczniczego. Koszt dodatkowych badań i/lub konsultacji pokrywa Pacjent. Pacjent zostanie poinformowany o koszcie dodatkowych badań i/lub konsultacji przed ich udzieleniem. W takiej sytuacji również harmonogram badań ulega zmianie a wykonanie wszystkich badań i/lub konsultacji jednego dnia może nie być możliwe. Dlatego nie gwarantujemy wykonania wszystkich badań i/lub konsultacji wynikających ze wskazań medycznych w tym samym dniu. Informujemy, że ilość osób które będą przyjmowane w danym dniu jest ograniczona i nie gwarantujemy obsługi wszystkich chętnych Pacjentów, którzy zgłoszą się do iMed24 bez wcześniejszego zapisu, za wyjątkiem Pacjentów w stanach nagłych tj. ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
Umów się na wizytę
Badania lotniczo-lekarskie dla personelu lotniczego w ramach klas orzekania:
 
Klasa I
imed24-badania-lotnicze-klasa1
Klasa II
imed24-badania-lotnicze-klasa2
Klasa III
imed24-badania-lotnicze-klasa3
Świadectwa kwalifikacji
imed24-badania-lotnicze-swiadectwa-kwlaifikacji
Orzeczenia LAPL
imed24-badania-lotnicze-orzeczenia_LAPL