Screening medyczny

Screening kardiologiczny w miejscu pracy

Screening medyczny

Screening kardiologiczny w miejscu pracy

W siedzibie pracodawcy pracownik naszej placówki zbiera od pacjentów dane medyczne, przy pomocy specjalnych urządzeń, które następnie są przesyłane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24, w Krakowie. Wyniki są od razu konsultowane z lekarzem specjalistą i przesyłane do pacjenta wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania. Pracodawca otrzymuje podsumowanie akcji w formie uogólnionych, zanonimizowanych danych dla całej przebadanej grupy pracowników.
Poznaj inne oferty dla firm
„Do programu zgłosiło się ponad stu pracowników, zainteresowanych pogłębioną diagnostyką zaburzeń rytmu serca. Od każdej z tych osób zebrano wywiad medyczny oraz dane dotyczące stylu życia. Dokonano też pomiaru masy ciała oraz wykonano stacjonarne EKG. Przez cały okres badania każdy z pacjentów pozostawał pod opieką Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które reagowało w przypadku wykrycia groźnych dla zdrowia zaburzeń rytmu serca. Wynikiem programu było wydanie pracownikom opisu dobowego rytmu serca, zindywidualizowanych zaleceń lekarskich dotyczących stanu zdrowia i życia oraz procentowej skali ryzyka SCORE.”
 
Artur Sebesta, Prezes Zarządu Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o
 
 • Cel screeningu kardiologicznego w miejscu pracy
 • Beneficjenci

Przeprowadzenie przesiewowej, profilaktycznej diagnostyki kardiologicznej na grupie zainteresowanych pracowników ma na celu minimalizację zagrożeń kardiologicznych o podłożu genetycznym i środowiskowym oraz zadbanie o ogólny stan ich zdrowia.

 

Komponenty pakietu

 • Indywidualny pakiet medyczny
 • Pomiar ciśnienia i składu ciała
 • Wyliczenie współczynnika BMI i SCORE
 • EKG spoczynkowe
 • EKG typu Holter 24h wraz z opisem
 • Podsumowanie i zalecenie lekarskie co do postępowania, stylu życia
 

Na nadciśnienie tętnicze choruje 10,5 mln Polaków, tylko 30% jest świadomych swojej choroby, a jedynie 26% jest prawidłowo leczonych. Co roku w Polsce zawał serca dotyka ok. 90 tys. osób, z czego dla ok. 40 tys. kończy się on śmiercią. 80% zgonów wywołanych zawałem serca można zapobiec.

  

 

Zalety dla pracodawcy

 • Wartościowa forma pozapłacowej gratyfikacji
 • Efektywne narzędzie do budowania lojalności pracowników
 • Zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 

Zalety dla pracowników

 • Dodatkowa forma wynagrodzenia
 • Możliwość dbania o zdrowie własne i najbliższych
 • Poprawa samopoczucia i jakości życia
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
 
Oferta dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb firmy.
W celu zapoznania się ze szczegółami prosimy o kontakt: dzialsprzedazy@imed24.pl