Czym jest tomografia komputerowa (TK) tętnic wieńcowych? — przebieg i wskazania do badania

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Z tego względu wczesne rozpoznanie zmian i monitorowanie stanu zdrowia serca oraz tętnic nabiera szczególnego znaczenia. 
TK tętnic wieńcowych wykorzystywana jest jako jedno z najbardziej precyzyjnych narzędzi diagnostycznych chorób układu krążenia. Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości obrazu, możliwe jest szczegółowe zobrazowanie naczyń krwionośnych. Jest to szczególnie istotne w diagnostyce zwężeń naczyń tętniczych i innych nieprawidłowości, które mogą przyczyniać się do choroby wieńcowej. Badanie TK tętnic wieńcowych jest także zaawansowaną metodą obrazowania, która pozwala na szczegółową wizualizację naczyń krwionośnych poprzez uzyskanie trójwymiarowych obrazów tętnic, co jest niezwykleważne w dokładnej ocenie ich stanu.
Badanie to występuje pod kilkoma tożsamymi nazwami: Angio-TK tętnic wieńcowych, angiotomografia tętnic wieńcowych lub badanie tomografii tętnic wieńcowych z kontrastem. 

Badanie angiograficzne tętnic wieńcowych (Angio-TK tętnic wieńcowych)

  • Angio-TK jest szczegółowym badaniem, które służy do wizualizacji struktury tętnic wieńcowych.
  • W tym badaniu stosuje się środek kontrastowy, który jest podawany dożylnie. Kontrast ten pozwala na dokładne zobrazowanie naczyń krwionośnych. 
  • Angiotomografia komputerowa tętnic wieńcowych jest szczególnie przydatna w diagnostyce choroby wieńcowej i planowaniu dalszego leczenia. 

Czym dokładnie jest badanie angio-TK tętnic wieńcowych?

Badanie Angio-TK tętnic wieńcowych to specjalistyczna forma tomografii komputerowej, która koncentruje się na szczegółowym obrazowaniu tętnic wieńcowych. Jest to przydatne narzędzie w diagnostyce chorób serca, pozwalające na wykrywanie i ocenę zmian w naczyniach krwionośnych.

Głównym celem Angio-TK jest zobrazowanie stanu tętnic wieńcowych, w tym wykrywanie ewentualnych zwężeń powstałych najczęściej na skutek miażdżycy. Zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych mogą prowadzić do rozwoju choroby wieńcowej, a w następstwie do poważnych komplikacji zdrowotnych — nawet zagrażających życiu. 

Angiotomografia komputerowa tętnic wieńcowych pozwala również na ocenę innych patologii w obrębie serca, takich jak anomalie naczyniowe, mosty mięśniowe czy przetoki w obrębie naczyń wieńcowych. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Angio-TK umożliwia uzyskanie wysoce szczegółowego obrazu serca, co jest szczególnie ważne w przypadkach, gdy zgłaszane przez Pacjenta objawy są niejednoznaczne. 

Angio-TK jest niezastąpionym narzędziem w rękach kardiologów, umożliwiającym dokładną ocenę stanu naczyń krwionośnych.

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych — jakie są wskazania do badania?

Pierwsze objawy, które mogą skłonić pacjenta do zgłoszenia się do lekarza, często są związane z bólem w klatce piersiowej, dusznościami, nieregularnym biciem serca, czy uczuciem zmęczenia. Te symptomy mogą wskazywać na szereg problemów kardiologicznych, w tym na chorobę wieńcową. 

W takich przypadkach lekarz może podejrzewać zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych, które często stanowią przyczynę tego typu objawów — zwłaszcza u osób z niską aktywnością fizyczną, pacjentów z zaburzeniami gospodarki lipidowej oraz u palaczy. 

Angio-TK tętnic wieńcowych odgrywa ważną rolę w diagnostyce różnicowej. Jest to badanie, które pozwala na precyzyjne zobrazowanie stanu tętnic wieńcowych, umożliwiając wykrycie nawet niewielkich zmian, które mogą pozostać niewykryte w przypadku innych badań (np. podczas testu wysiłkowego czy echokardiografii). 

Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu, angiotomografia komputerowa tętnic wieńcowych pozwala na dokładną ocenę tętnic wieńcowych, co jest niezbędne do postawienia precyzyjnej diagnozy.

W przypadku podejrzenia miażdżycy, angio-TK tętnic wieńcowych jest szczególnie wartościowa, ponieważ pozwala na ocenę stopnia zaawansowania choroby, co może mieć bezpośredni wpływ na wybór strategii leczenia. Badanie to jest również wartościowe w przypadkach, gdy objawy są niejednoznaczne lub gdy pacjent ma ograniczone możliwości wykonania innych rodzajów testów diagnostycznych.

Wskazania do angiotomografii tętnic wieńcowych

  • diagnostyka choroby wieńcowej
  • ocena anomalii naczyniowych

Angiotomografia komputerowa tętnic wieńcowych jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi w rękach lekarzy, pozwalającym na szybką i precyzyjną diagnozę, co jest kluczowe dla zaplanowania odpowiedniego leczenia i zapobiegania poważniejszym konsekwencjom zdrowotnym.

Jak przebiega procedura angio-TK tętnic wieńcowych?

Jedną z kluczowych faz przebiegu badania jest podanie kontrastu, który jest niezbędny do uzyskania wyraźnego obrazu tętnic. Kontrast, zwykle podawany dożylnie, pozwala na uwidocznienie naczyń krwionośnych w obrazach tomograficznych.

Podczas samego badania pacjent leży na ruchomym stole, który przesuwa się do wnętrza tomografu. Tomografia z kontrastem jest zazwyczaj procedurą krótką, trwającą od kilku do kilkunastu minut. W tym czasie ważne jest, aby pacjent pozostał w nieruchomej pozycji. 

W trakcie badania TK oprogramowanie tomografu komputerowego tworzy szczegółowe wizualizacje tętnic wieńcowych, pozwalając na identyfikację nieprawidłowości.

Przygotowanie do badania TK tętnic wieńcowych — co należy wiedzieć?

Przygotowanie do badania angio-TK tętnic wieńcowych jest kluczowym elementem, który wpływa na jakość i skuteczność diagnostyki oraz jej bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do badania, pacjenci powinni być poinformowani o konieczności przestrzegania kilku ważnych zasad.

  1. Pacjent powinien być na czczo przez określony czas przed badaniem, co oznacza powstrzymanie się od jedzenia i picia przez kilka godzin przed badaniem (4-6 h). Jest to szczególnie ważne, ponieważ obecność pokarmu w żołądku może wpływać na jakość obrazowania.
  2. Ponadto pacjenci powinni poinformować lekarza o wszelkich istniejących alergiach, szczególnie jeśli dotyczą one środków kontrastowych. W przypadku osób z wcześniej odnotowanymi reakcjami alergicznymi może być konieczne zastosowanie specjalnych środków ostrożności lub wybranie innego rodzaju badania.
  3. Ważne jest również, aby pacjenci poinformowali lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ substancje aktywne mogą wchodzić w interakcję z podawanym kontrastem. W niektórych przypadkach lekarz przed badaniem może zalecić tymczasowe przerwanie przyjmowania leków.
  4. Pacjent ZAWSZE proszony jest także o wykonanie badań krwi w celu oceny funkcjonowania pracy nerek, co jest ważne ze względu na późniejszą konieczność wydalenia kontrastu z organizmu - mowa o oznaczeniu kreatyniny oraz TSH.

Odpowiednie przygotowanie do tomografii naczyń wieńcowych jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i uzyskania wiarygodnych wyników diagnostycznych.

Rejestracja na TK tętnic wieńcowych w iMed24 (badanie zawsze wykonujemy z kontrastem)

iMed24 oferuje możliwość przeprowadzenia tomografii tętnic wieńcowych w komfortowych warunkach i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Wybierając badanie w iMed24, Pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę specjalistów i szybki dostęp do pełnej diagnostyki. Zapewniamy wsparcie i opiekę na każdym etapie diagnostyki.

Rejestracja na badanie odbywa się: