Regulamin organizacyjny iMed24 dotyczący działalności Centrum Medycznego iMed24