Abonamenty medyczne dla pracowników

Kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy

Abonamenty medyczne dla pracowników

Kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy

W ramach opieki medycznej umożliwiamy stworzenie indywidualnie dopasowanych abonamentów medycznych w zależności od potrzeb, warunków pracy oraz ryzyka zawodowego pracowników. Oferta Centrum Medycznego iMed24 obejmuje dostęp do szerokiego zakresu poradni specjalistycznych, diagnostyki oraz badań laboratoryjnych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz zaawansowanych technologii iMed24 świadczy kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. Podczas konsultacji lekarskiej lekarz może zlecić Pacjentowi wykonanie dodatkowych badań i/lub konsultacji nie ujętych w posiadanym przez Pacjenta pakiecie badań, o ile wynika to ze wskazań medycznych i jest to niezbędne do dalszego procesu leczniczego. Koszt dodatkowych badań i/lub konsultacji pokrywa Pacjent. Pacjent zostanie poinformowany o koszcie dodatkowych badań i/lub konsultacji przed ich udzieleniem. W takiej sytuacji również harmonogram badań ulega zmianie a wykonanie wszystkich badań i/lub konsultacji jednego dnia może nie być możliwe. Dlatego nie gwarantujemy wykonania wszystkich badań i/lub konsultacji wynikających ze wskazań medycznych w tym samym dniu. Informujemy, że ilość osób które będą przyjmowane w danym dniu jest ograniczona i nie gwarantujemy obsługi wszystkich chętnych Pacjentów, którzy zgłoszą się do iMed24 bez wcześniejszego zapisu, za wyjątkiem Pacjentów w stanach nagłych tj. ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
Poznaj inne oferty dla firm