Poradnia kardiologiczno-hipertensjologiczna

Centrum Medyczne iMed24 oferuje swoim Pacjentom diagnostykę i opiekę kardiologiczną. Od­powiednio wcześnie podjęte działania pozwalają skutecznie zapobiec pojawieniu się i rozwojo­wi choroby. Zadbamy o Państwa serce jeszcze przed wystąpieniem niepokojących symptomów. W trakcie pierwszej wizyty, w celu przygotowania indywidualnego planu postępowania, lekarz przeprowadzi szczegółową analizę dotyczącą prowadzonego stylu życia, obciążeń genetycznych i innych chorób.

W naszym Centrum Medycznym wykonają Państwo także komplet nieinwazyjnych badań kardiologicznych, w skład którego wchodzą:

Nasi spejcaliści

Wiktoria Wojciechowska

lekarz medycyny

Tomasz Pizoń

lekarz medycyny

Michał Pers

lekarz medycyny