Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy (ABPM - ambulatory blood pressure monitoring) to metoda nieinwazyjnego, dobowego monitorowania ciśnienia krwi tętniczej. Dzięki wykonywanym w regularnych odstępach czasu pomiarom, pozwala ona na precyzyjną diagnostykę i kontrolę leczenia chorób układu krążenia, przede wszystkim nadciśnienia tętniczego.

Wskazania do badania 

Badanie holterem ciśnieniowym pomaga w diagnozowaniu i kontroli efektów leczenia zaburzeń regulacji ciśnienia krwi. Jego wykonanie jest szczególnie wskazane w kilku konkretnych przypadkach, przede wszystkim w przypadku:
 • pacjentów, którzy podczas pomiarów ciśnienia w gabinecie lekarskim spełniają warunki rozpoznania nadciśnienia tętniczego pierwszego stopnia (RR 140-159/90-99 mmHg), ale są obciążeni niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym,
 • osób, których pomiary ciśnienia w warunkach domowych znacząco różnią się od pomiarów w gabinecie lekarskim (>20 mmHg),
 • chorych, których nadciśnienie tętnicze nie odpowiada na leczenie,
 • pacjentów, u których wystąpiły objawy hipotensji (spadków ciśnienia), jak np. omdlenia, zawroty głowy,
 • osób, u których podejrzewa się podwyższone ciśnienie tętnicze w nocy,
 • kobiet w ciąży chorujących na nadciśnienie tętnicze,
 • osób chorujących na jaskrę i nadciśnienie tętnicze.

Jak zachowywać się podczas badania?

Badanie holterem ciśnieniowym jest nieinwazyjne i bezbolesne. Przypomina ono pomiar ciśnienia tętniczego przy pomocy ciśnieniomierza automatycznego, z tą różnicą, że mankiet aparatu przymocowany jest do specjalnego urządzenia, rejestrującego pomiary wykonywane zwykle co 15 minut w ciągu dnia i co 30 minut w nocy.

Badanie należy wykonywać w dniu, w którym wysiłek jest zbliżony do zwykłej, codziennej aktywności. Pacjent może zostać poproszony o prowadzenie dzienniczka, w którym powinien zapisywać odczuwane objawy, wykonywane podczas badania czynności, natężenie stresu, a także okresy snu i odpoczynku. Przyjmowane leki należy zażyć o stałej porze, pod warunkiem, że lekarz kierujący na badanie nie zalecił inaczej. Wskazanym jest, aby w dniu badania pacjent ubrany był w koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie, z rękawem o szerokości umożliwiającej swobodne działanie aparatu do pomiaru ciśnienia.

W trakcie gdy urządzenie jest założone, pacjent nie powinien się kąpać, a ani prowadzić samochodu. Nie powinno być ono również zdejmowane samodzielnie przez pacjenta.  Podczas badania holterem ciśnieniowym nie istnieją żadne przeciwwskazania do korzystania z komputera czy telefonu komórkowego.

Sprawdź, jak się przygotować do badania

Jak przebiega badanie holterem ciśnieniowym?


Rejestracja ciśnienia przy pomocy holtera trwa 24 godziny. Pacjent powinien zgłosić się rano w pracowni kardiologicznej celem założenia urządzenia oraz o tej samej porze następnego dnia, aby je zdjąć. Pomiar jest wykonywany automatycznie co 15 minut w ciągu dnia i co 30 minut w nocy. Podczas pomiaru należy pozostać nieruchomo, z ramieniem na wysokości serca, przy czym mięśnie kończyny górnej nie powinny być napięte.

Holter RR - Interpretacja wyników


Pierwszym krokiem w ocenie wyników badania holterem ciśnieniowym jest upewnienie się, że przynajmniej 70% pomiarów wykonanych w ciągu doby zostało przeprowadzonych prawidłowo, w innym wypadku konieczne może być powtórzenie badania (dlatego bardzo istotna jest prawidłowa pozycja, podczas gdy aparat rejestruje ciśnienie). Urządzenie zwykle podaje uśrednione wyniki obliczane z pomiarów wykonanych w ciągu:

 • całej doby,
 • okresu aktywności (od 6:00 do 23:00),
 • okresu snu (od 23:00 do 6:00).

Normy uśrednionych wartości ciśnienia w badaniu ABPM wynoszą odpowiednio:

 • <130/80 mmHg dla pomiarów wykonanych w ciągu całej doby, 
 • <135/85 mmHg dla wartości zmierzonych w ciągu dnia,
 • <120/70 mmHg w ciągu nocy.

Poradnia kardiologiczno-hipertensjologiczna Kraków


W Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak nadciśnienie tętnicze, zajmuje się poradnia kardiologiczno-hipertensjologiczna. W ramach opieki nad pacjentem kardiologicznym największe znaczenie ma prawidłowa kontrola chorób przewlekłych i utrzymanie prawidłowych wartości dobowego ciśnienia tętniczego. Jest to możliwe tylko dzięki indywidualnemu podejściu do każdego chorego, poprzedzonego zebraniem wnikliwego wywiadu, dotyczącego między innymi stylu życia, predyspozycji genetycznych oraz chorób towarzyszących. Następnie, zależnie od istniejących wskazań konieczne może być wykonanie specjalistycznych badań kardiologicznych.


W naszej placówce pacjenci mogą skorzystać między innymi z:

Naszym pacjentom oferujemy również szereg rozwiązań telemedycznych, m.in. holter telemedyczny Comarch CardioNow: