Poradnia leczenia zaburzeń oddychania w trakcie snu

Czym zajmuje się poradnia leczenia zaburzeń snu?

Poradnia leczenia zaburzeń snu Centrum Medycznego iMed24 zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń oddychania związanych ze snem, takich jak obturacyjny bezdech senny, centralny bezdech senny czy zespół hipowentylacji/hipoksemii w czasie snu. Schorzenia te często mają znaczący negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Najczęściej przejawia się to poprzez zwiększoną senność dzienną, obniżoną koncentrację (np. w trakcie pracy), zwiększoną skłonność do rozproszenia i obniżenie funkcji poznawczych, takich jak pamięć czy kojarzenie. Niektóre zaburzenia, jak np. obturacyjny bezdech senny mają wpływ na większą ilość wypadków drogowych – dzieje się tak z powodu zwiększonej senności w ciągu dnia u kierowców i większej skłonności do zasypiania za kierownicą. Nie bez znaczenia pozostaje również sam fakt pogorszenia jakości snu. Dlatego personel poradni dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Pacjentom skuteczne leczenie i poprawić jakość ich snu.

Czym jest obturacyjny bezdech senny?

Obturacyjny bezdech senny (OBS) to choroba, której charakterystyczną cechą są powtarzające się epizody spłycenia oddychania lub bezdechu, występujące podczas snu i spowodowane zwężeniem lub zamknięciem się dróg oddechowych. Dochodzi do nich zwykle na skutek zmniejszonego napięcia mięśni ścian gardła, które zapadają się i utrudniają przepływ powietrza. Następstwem trudności z oddychaniem jest spadek wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2) i zwiększony wysiłek mięśni oddechowych, takich jak przepona czy mięśnie międzyżebrowe, który prowadzi do wybudzenia. Przerwanie snu jest często nieuświadomione, a chory zasypia ponownie. Takie epizody występują zwykle wielokrotnie w ciągu nocy, co zaburza rytm snu, uniemożliwiając odpoczynek i regenerację.

Objawy obturacyjnego bezdechu sennego - kiedy udać się do specjalisty?

Zaburzeniom oddychania w czasie snu często towarzyszą liczne przebudzenia w nocy, „zrywania” z uczuciem duszności, niektórzy chorzy doświadczają częściej potrzeby wyjścia do toalety czy dyskomfortu z powodu wysychania śluzówek jamy ustnej. Zaburzona poprzez bezdech struktura snu, często skutkuje porannymi bólami głowy.

Objawy obturacyjnego bezdechu sennego występujące w ciągu dnia, chociaż bardzo uciążliwe, mogą być niespecyficzne i trudne do właściwego zinterpretowania. Ich wiarygodną oceną zajmują się lekarze tutejszej poradni zaburzeń oddychania w czasie snu. Pomocne w ocenie występowania tych zaburzeń są specjalne testy – kwestionariusze oraz badanie snu.

Do częstych objawów OBS należą m.in.:

 • wzmożona senność w ciągu dnia,
 • trudności z utrzymaniem koncentracji,
 • osłabienie libido,
 • rozdrażnienie, apatia, depresja,
 • poranny ból głowy.

Jednym z objawów, niedostrzegalnym dla chorego, za to często zauważanym przez jego bliskich, jest chwilowe zatrzymanie oddechu oraz głośne chrapanie. Do objawów OBS występujących w nocy należą również:

 • wzmożona potliwość,
 • duszność,
 • uczucie dławienia,
 • kołatanie serca,
 • ból w klatce piersiowej,
 • zgaga,
 • potrzeba oddania moczu występująca częściej niż raz w ciągu nocy,
 • suchość w ustach.

Kto jest narażony na obturacyjny bezdech senny?

Obturacyjny bezdech senny dotyka osób w każdym wieku, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Występuje on około czterokrotnie częściej u mężczyzn, niż u kobiet. Można również wyróżnić kilka istotnych czynników ryzyka zachorowania na OBS. Należą do nich:

 • wiek (>40 r.ż. u mężczyzn oraz >50 r.ż. u kobiet),
 • nadwaga i otyłość,
 • duży obwód szyi (>43 cm u mężczyzn oraz >40 cm u kobiet),
 • przeszkody anatomiczne w obrębie górnych dróg oddechowych (długie podniebienie miękkie i języczek, przerost migdałków podniebiennych, skrzywienie przegrody nosa),
 • mała lub cofnięta żuchwa,
 • częste infekcje górnych dróg oddechowych,
 • alergiczny nieżyt nosa wymuszający oddychanie przez usta,
 • spożywanie alkoholu,
 • ciąża,
 • niektóre leki,
 • czynniki genetyczne.

To główne, ale niejedyne czynniki ryzyka. Zaburzenia oddychania w czasie snu występują także u osób pozornie zdrowych, szczupłych, bez nałogów!

Inne zaburzenia oddychania w trakcie snu

Obturacyjny bezdech senny jest najpowszechniejszym, ale nie jedynym zaburzeniem oddychania występującym w trakcie snu.

Zgodnie z klasyfikacją Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu (AASM) wyróżnia się także schorzenia takie jak:

 • centralny bezdech senny,
 • zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu,
 • hipoksemia w czasie snu.
Centralny bezdech senny (CBS) to schorzenie, w którym epizody bezdechu występujące podczas snu wynikają ze zmniejszonej aktywności ośrodka oddechowego w mózgu lub utrudnionego przewodzenia impulsów nerwowych do mięśni oddechowych. Może być on związany z ciężką niewydolnością serca lub chorobami neurologicznymi.

Zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu to duża grupa schorzeń, o różnym podłożu. Ich wspólną cechą jest niedotlenienie występujące w trakcie snu, związane z nieefektywną wentylacją płuc. Mogą być one związane z innymi chorobami lub występować samoistnie. Często nie udaje ustalić się ich pierwotnej przyczyny. Może nią być np. otyłość, choroby płuc, choroby neurologiczne, wady kręgosłupa (kifoskolioza). Zalicza się do nich również zespół wrodzonej centralnej hipowentylacji pęcherzykowej (CCHS), czyli rzadką, genetyczną chorobę, nazywana również klątwą Ondyny.

Jakie badania w kierunku bezdechu sennego można wykonać w Centrum Medycznym iMed24?

Pierwszym etapem w procesie diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu jest konsultacja specjalistyczna, podczas której zostanie zebrany dokładny wywiad dotyczący występujących dolegliwości, ich nasilenia, czasu trwania, a także przyjmowanych leków i innych chorób przewlekłych, jeśli występują. Na tej podstawie zapada decyzja o wykonaniu badania snu (poligrafii). Badanie to jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. Polega na monitorowaniu wielu parametrów, takich jak przepływ powietrza, ruchy oddechowe, utlenowanie krwi (pulsoksymetria), czynność serca, a w razie wskazań również czynność ośrodkowego układu nerwowego.

W Centrum Medycznym iMed24 stosujemy zaawansowany technologicznie, przenośny aparat Sleep Polygraph, specjalnie przystosowany do diagnozowania zaburzeń oddechu podczas snu w warunkach domowych, bez konieczności pobytu w szpitalu i specjalnego przygotowania. Aparat prowadzi całonocny zapis parametrów oddychania, tętna i poziomu tlenu we krwi, chrapania oraz pozycji w czasie snu.

Sprawdź, na czym dokładnie polega zdalna diagnostyka bezdechu sennego

W przypadku zaistnienia wskazań nasi Pacjenci mogą również skorzystać z innych konsultacji i badań specjalistycznych w ramach poradni Centrum Medycznego iMed24, np. konsultacji kardiologicznej (ocena ciśnienia tętniczego w nocy, ocena występowania zaburzeń rytmu serca w czasie snu), konsultacji laryngologicznej z badaniem górnych dróg oddechowych.

Zapobieganie i leczenie OBS

Modyfikacja stylu życia stanowi podstawę zapobiegania i leczenia OBS, niezależnie od nasilenia choroby. W przypadku jej łagodnych postaci może ona przyczynić się do niemal całkowitego opanowania dolegliwości i poprawy komfortu życia.

Podstawowe działania w celu złagodzenia objawów OBS obejmują:

 • redukcję masy ciała (u osób z nadwagą i otyłością),
 • unikanie spania w pozycji na wznak,
 • zaprzestanie picia alkoholu w godzinach wieczornych,
 • rzucenie palenia papierosów,
 • w miarę możliwości unikanie leków o działaniu nasennym, uspokajającym i zmniejszającym napięcie mięśni.

W cięższych postaciach choroby stosujemy terapię wspomagająca oddychanie za pomocą dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych (ang. continuous positive airway pressure, CPAP). Jest to powszechnie uznana i zalecana metoda leczenia obturacyjnego bezdechu sennego. Terapia CPAP zapobiega zapadaniu się górnych dróg oddechowych podczas snu poprzez zastosowanie urządzenia podającego delikatny strumień powietrza, co pozwala na swobodny oddech, likwiduje chrapanie oraz zapobiega epizodom bezdechów i niedotlenień.

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie CPAP, mogą także w trakcie wizyty w naszej poradni sprawdzić efekt dotychczasowego leczenia. W przypadku problemów z leczeniem, jak np. odczuwanie zbyt silnego strumienia powietrza, przecieki czy nadmierna ilość wybudzeń w nocy, urządzenie może wymagać zmiany parametrów.

W trakcie takiej wizyty można ocenić skuteczność leczenia CPAP, zmodyfikować parametry terapii OBS i ustawienia urządzenia. Lekarz przeprowadza kontrolę całego zestawu do leczenia OBS (aparat, maska, przewód), a w razie potrzeby dokonuje modyfikacji leczenia.

W trakcie wizyty możliwe jest także wystawienie wniosków refundacyjnych na maskę i aparat do terapii CPAP.

Nasi specjaliści:

Michał Harańczyk

doktor nauk medycznych

Zobacz profil