Badanie tętnic wieńcowych - Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych Calcium Scoring z możliwością oceny blaszek miażdżycowych

 

Badanie tętnic wieńcowych w tomografii komputerowej polega na nieinwazyjnym obrazowaniu tętnic wieńcowych. U niektórych pacjentów może zastąpić inwazyjną koronarografię. Najczęściej nie wymaga nakłuwania tętnicy czy pobytu w szpitalu. Czas trwania badania wraz z przygotowaniem pacjenta wynosi około 1 godziny. Wyniki zwykle dostępne są po kilku godzinach. Podczas wykonywania badania można uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji lewej komory oraz morfologii zastawek wewnątrzsercowych.

Wskazania do tomografii tętnic wieńcowych:

  • u pacjentów z umiarkowanym i małym prawdopodobieństwem rozpoznania choroby wieńcowej
  • w przypadku, gdy inne nieinwazyjne metody (np. test wysiłkowy, badanie izotopowe) nie pozwoliły na jednoznaczne wykluczenie choroby wieńcowej lub wyniki badań były niejednoznaczne
  • u pacjentów po operacji wszycia pomostów aortalno-wieńcowych w celu oceny ich funkcjonowania
  • w celu zdiagnozowania pacjentów kwalifikowanych do leczenia operacyjnego (np. wymiana zastawki wewnątrzsercowej), u których konieczna jest ocena tętnic wieńcowych

 
Bezwzględne przeciwwskazania do tomografii tętnic wieńcowych:

  • u pacjentów ze świeżym zawałem serca oraz ostrym zespołem wieńcowych (w takich przypadkach zalecana jest tradycyjna koronarografia)
  • u kobiet w ciąży (badanie może powodować wady wrodzone płodu)


Względne przeciwwskazania do tomografii tętnic wieńcowych:

  • w przypadku uczulenia na jod ze względu na konieczność podania jodowego środka kontrastowego oraz użycia promieniowania jonizującego
  • u pacjentów z uszkodzeniem funkcji nerek
  • znaczna zmienność częstości rytmu serca
  • migotanie przedsionków

W tych przypadkach zalecane jest wcześniejsze poinformowanie lekarza o przeciwwskazaniach. Po zdiagnozowaniu stanu pacjenta lekarz zdecyduje o przeprowadzeniu lub zaniechaniu badania.

Przebieg tomografii tętnic wieńcowych

Przed rozpoczęciem tomografii odbywa się wstępna rozmowa i zebranie danych na temat przebytych i współistniejących chorób. Badanie przeprowadzane jest przez kardiologa. W zgięcie łokciowe jednej z kończyn górnych zakładany jest wenflon. Pacjent ułożony jest w pozycji leżącej na łóżku, będącym częścią tomografu. Podłączane są elektrody do monitorowania EKG i pompa infuzyjna do podania środka kontrastowego. Bezpośrednio przed badaniem podawana jest podjęzykowo dawka nitrogliceryny.

Po wprowadzeniu łóżka do wnętrza aparatu pacjent proszony jest o wstrzymanie oddechu na kilka sekund celem podania środka kontrastowego, a jednocześnie w tym samym czasie wykonywany jest skan. Długość skanu uzależniona jest od częstości rytmu serca i standardowo trwa 5-9 sekund.

 Pacjent powinien bezwzględnie wstrzymać oddech i pozostawać w bezruchu. Przez cały czas badania pacjent pozostaje w stałym kontakcie wzrokowym i głosowym z personelem. Przerwanie badania jest możliwe w każdym momencie na prośbę pacjenta. Po badaniu pozostaje on pod nadzorem lekarza przez ok. godzinę.


Sprawdź jak przygotować się do badań kardiologicznych