Czym zajmuje się poradnia anestezjologiczna?

Anestezjologia to dziedzina medycyny zajmująca szeroko pojętym znieczulaniem Pacjentów. Oznacza to, że do zakresu obowiązków lekarza anestezjologa należy zakwalifikowanie i przygotowanie pacjenta do znieczulenia, a także jego przeprowadzenie i kontrola w trakcie jego trwania oraz w okresie po jego zakończeniu. Współdziała on w tym celu z pielęgniarką anestezjologiczną. 
Znieczulenie ma za zadanie z jednej strony umożliwienie przeprowadzenia badania lub zabiegu, a z drugiej zapewnienie Pacjentowi jak najwyższego komfortu i bezpieczeństwa podczas procedury.

Ankieta anestezjologiczna

Każdy Pacjent przed planowaną procedurą przeprowadzaną w znieczuleniu musi wypełnić ankietę anestezjologiczną. Jest to specjalny kwestionariusz, zawierający pytania na temat chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, alergii, nałogów oraz innych informacji istotnych dla planowanego znieczulenia. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają, wraz z wynikami badań dodatkowych zależnych od wieku oraz obciążeń Pacjenta, na dobór właściwej techniki znieczulenia.

Przeczytaj: Wymagane badania przed znieczuleniem do endoskopii przewodu pokarmowego

Przed znieczuleniem Pacjent musi zostać zapoznany z możliwymi powikłaniami wybranej techniki znieczulenia oraz wyrazić świadomą zgodę.

Wybór metody znieczulenia

Na podstawie wypełnionej ankiety i wyników badań do anestezjologa należy wybór najwłaściwszej dla danego Pacjenta oraz planowanej procedury metody znieczulenia. Obecnie stosuje się różne techniki znieczulenia miejscowego i ogólnego.

Najczęściej wykorzystywaną techniką jest znieczulenie ogólne, czyli kontrolowane i odwracalne wprowadzenie Pacjenta w stan snu, z jednoczesnym zniesieniem odczuwania bólu oraz rozluźnieniem mięśni.

Podczas badań i zabiegów ambulatoryjnych najczęściej wybieraną metodą znieczulenia jest znieczulenie krótkotrwałe dożylne, polegające na podaniu silnego leku przeciwbólowego oraz dożylnego leku znieczulającego (tzw. anestetyku). Inną formą znieczulenia jest tak zwana analgo-sedacja, polegająca na podaniu leków uśmierzających ból (analgezji) oraz leków przeciwlękowych (sedacji). 

Wykorzystuje się również techniki znieczulenia regionalnego, polegające na miejscowym podaniu leków hamujących przewodzenie impulsów nerwowych, a zatem znoszących odczuwanie bólu. Należą do nich znieczulenie nasiękowe, polegające na ostrzyknięciu miejsca zabiegu środkiem znieczulającym, na przykład lignokainą. Wykonuje je najczęściej lekarz przeprowadzający procedurę, bez udziału anestezjologa. Znieczulenie nasiękowe stosuje się między innymi podczas zabiegów stomatologicznych, usuwaniu zmian skórnych czy biopsjach gruboigłowych piersi.

Do metod znieczulenia regionalnego należą również znieczulenie nadtwardówkowe i znieczulenie podpajęczynówkowe, w których leki znieczulające podaje się bezpośrednio do kanału kręgowego, często potocznie określane mianem „znieczulenie w kręgosłup”. Metody te stosuje się podczas licznych zabiegów operacyjnych. Znieczulenie nadtwardówkowe może być również wykorzystane w czasie porodu.

Opieka i nadzór podczas znieczulenia

Po wprowadzeniu do znieczulenia, nazywanego również indukcją, zespół anestezjologiczny monitoruje funkcje życiowe pacjenta i dba o bezpieczeństwo i komfort pacjenta, aż do jego wybudzenia. Anestezjolog czuwa nad szeroko pojętym dobrostanem pacjenta, kontrolując tętno, ciśnienie tętnicze krwi, zapis EKG, saturację krwi, a w razie potrzeby również inne parametry.

Jakie badania w znieczuleniu można wykonać w Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie?

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego takie jak gastroskopia i kolonoskopia są podstawą diagnostyki wielu chorób, pozwalają również na wczesne wykrywanie nowotworów, a nawet profilaktyczne usuwanie zmian przednowotworowych. Wielu Pacjentów obawia się jednak związanego z badaniem dyskomfortu. W Centrum Medycznym iMed24 oferujemy badania i zabiegi endoskopowe wykonywane w znieczuleniu, co umożliwia ograniczenie stresu i nieprzyjemnych odczuć związanych z badaniem.

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny to nowoczesne badania obrazowe, w wielu wypadkach nieodzowne dla postawienia prawidłowej diagnozy. Aby ich wykonanie było jednak możliwe, Pacjent powinien pozostawać w bezruchu. Jest to utrudnione w przypadku najmłodszych Pacjentów, ponieważ samo badanie i inne czynniki, na przykład dźwięki wydawane przez aparaturę, mogą być stresujące dla dzieci. Osoby dorosłe, cierpiące na klaustrofobię, również mogą odczuwać nasilony lęk, związany z przebywaniem w niewielkiej przestrzeni. Specjaliści z naszej poradni anestezjologicznej wykonują znieczulenia podczas tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, aby umożliwić komfortowe i efektywne przeprowadzenie badania.

Nasi spejcaliści

Grzegorz Kilian

lekarz medycyny

Henryk Podziorny

lekarz medycyny

Krzysztof Wojciechowski

lekarz medycyny

Edyta Drab

lekarz medycyny

Małgorzata Wilczek

lekarz medycyny