Kolonoskopia Kraków

Kolonoskopia to badanie pozwalające na obejrzenie wnętrza całego jelita grubego. Wykonuje się je przy użyciu giętkiego kolonoskopu o grubości palca wskazującego w celu oceny błony śluzowej jelita grubego. Badanie kolonoskopowe jest zalecane każdemu pacjentowi z obciążeniem genetycz­nym, a także osobom po 50 roku życia.

Podczas badania kolonoskop wprowadzany jest do jelita grubego poprzez bańkę odbytnicy, esicę i okrężnicę zstępującą, poprzecznicę i okrężnicę wstępującą do zastawki krętniczo-kątniczej. Kolonoskopia umożliwia pobranie wycinków śluzówki do badania histopatologicznego, a także przeprowadzenie zabiegów, takich jak:
 • tamowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • usuwanie polipów (polipektomia)
 • poszerzenie zwężeń jelitowych, np. po zabiegach operacyjnych
 • w nieoperacyjnych nowotworach paliatywne zmniejszenie masy guza w celu uzyskania drożności dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Wskazania do kolonoskopii:

 • profilaktyka raka jelita grubego
 • krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • polipy jelita grubego
 • niedokrwistość wynikająca z niedoboru żelaza (szczególnie u osób powyżej 50. roku życia)
 • zmiany rytmu wypróżnień, np. biegunki, zaparcia, ołówkowate stolce
 • tzw. nieefektywne parcie na stolec, uczucie niepełnego wypróżnienia
 • długotrwałą biegunka
 • choroby zapalne jelit
 • uchyłki jelita grubego
 • diagnostyka różnicowa chorób jamy brzusznej, w tym zespołu jelita nadwrażliwego
 • ból brzucha o niejasnej etiologii
 • niewyjaśniona utrata masy ciała
 • kontrola po polipektomii oraz leczeniu operacyjnym raka jelita grubego
 • u osób obciążonych występowaniem chorób nowotworowych w rodzinie badania przesiewowe powinny być wykonywane około 45. roku życia

Przeciwwskazania do kolonoskopii:

 • zaostrzenia chorób zapalnych jelita grubego
 • objawy zapalenia otrzewnej
 • pęknięcia (perforacja) przewodu pokarmowego
 • ciężkie choroby serca lub płuc
 • ostra niewydolność oddechowa
 • ciąża
 • zaburzenia krzepnięcia krwi

Przebieg kolonoskopii

Przed badaniem pacjent proszony jest o założenie odzieży ochronnej i ułożenie się na lewym boku w pozycji embrionalnej. Niekiedy w trakcie badania istnieje konieczność zmiany pozycji. Przed wprowadzeniem kolonoskopu lekarz dokonuje oceny okolic odbytu, sprawdzając, czy nie ma tam przetok, ropni, guzków krwawniczych. Następnie smaruje okolice odbytu żelem miejscowo znieczulającym i wykonuje zazwyczaj badanie per rectum (dotykowo). Po dokładnych oględzinach delikatnie wprowadzany jest do odbytu endoskop. Wraz z endoskopem wdmuchiwane jest powietrze, dzięki czemu możliwe jest obejrzenie ścian jelit i głębsze wsuwanie urządzenia. Z tego powodu niekiedy z jelit może uchodzić płyn lub gazy, co jest zupełnie naturalne i nie powoduje dyskomfortu, dlatego też nie należy się tego krępować. Badanie trwa ok. 15-40 minut.