Badanie MRI z kontrastem

Dzięki diagnostyce obrazowej możliwe jest zobaczenie ciała ludzkiego od środka, co pozwala na poznanie faktycznego stanu wielu układów i narządów oraz diagnozowanie licznych chorób. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia - te badania obrazowe znacznie poszerzyły możliwości medycyny, dlatego często wykorzystywane są jako dodatkowa diagnostyka chorób. Jednym z najlepszych badań obrazowych jest MRI.

Na czym polega rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny, czyli MRI, jest to nowoczesna, nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej o wyjątkowej precyzji, bazująca na wykorzystaniu własności magnetycznych obecnych w naszym ciele cząsteczek wodoru. Podczas badania MRI pacjent umieszczony jest w polu magnetycznym, które wysyła fale radiowe. Pod ich wpływem atomy wodoru emitują energię o tej samej częstotliwości, która następnie odbierana jest przez komputer. Zjawisko to nosi nazwę rezonansu. W ten sposób powstaje obraz w postaci przekrojów przez ciało we wszystkich płaszczyznach. Czy rezonans magnetyczny jest bezpieczny? Jak najbardziej! Szczególnie częste są wskazania do rezonansu głowy, ponieważ badanie to w doskonały sposób obrazuje struktury mózgowia. Największą różnicą między MRI, TK i USG jest rodzaj wykorzystanego promieniowania i inwazyjność.

MRI jest badaniem nieszkodliwym i bezbolesnym. Rezonans magnetyczny głowy lub innych struktur ciała trwa zwykle od 15 do 60 minut. W ramach diagnostyki MRI pacjent umieszczany jest na specjalnym wysuwanym stole, a następnie w tubie. Przez cały czas trwania próby konieczne jest leżenie nieruchomo. Pacjent pozostaje jednak pod kontrolą personelu medycznego i w razie złego samopoczucia może przerwać badanie. Komunikacja odbywa się poprzez kirofon i kamerę wbudowaną w urządzenie. Wewnątrz tunelu znajduje się też oświetlenie i wentylacja, więc pacjent nie powinien odczuwać żadnego dyskomfortu podczas badania. Wyniki rezonansu magnetycznego głowy są zwykle dostępne od razu w postaci obrazu zapisanego na płycie. Należy jednak poczekać kilka dni na wykonanie opisu badania przez lekarza - specjalistę radiologa. Obraz badania bez opisu nie stanowi całościowego opisu diagnostycznego.

Kiedy wykonuje się badanie MRI?

Rezonans magnetyczny to badanie całkowicie nieinwazyjne, umożliwia wielopłaszczyznową ocenę tkanek, posiada doskonałą zdolność rozdzielczą. Wskazania do rezonansu magnetycznego są więc bardzo szerokie i obejmują diagnostykę:

 • układu nerwowego,
 • śródpiersia,
 • serca,
 • wątroby i dróg żółciowych,
 • układu moczowego,
 • układu mięśniowo-szkieletowego.

W praktyce zastosowań rezonansu magnetycznego jest bardzo wiele. Wskazania można podzielić na kilka grup w zależności diagnozowanego schorzenia:

Ośrodkowy układ nerwowy

 • choroby otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • ocena struktur okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnej części jamy czaszki (m.in. diagnostyka udarów mózgu itp.)
 • nowotwory mózgu
 • ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego
 • guzy rdzenia kręgowego
 • zmiany popromienne w ośrodkowym układzie nerwowym
 • zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionym pochodzeniu

Tkanki miękkie

 • urazy tkanek miękkich (stawów, mięśni, więzadeł)
 • zapalne lub nowotworowe guzy tkanek miękkich

Klatka piersiowa, śródpiersie, miednica

 • choroby dużych naczyń
 • guzy serca
 • guzy płuc naciekające ścianę klatki piersiowej
 • nowotwory narządów rodnych kobiet
 • nowotwory gruczołu krokowego mężczyzn.

Wykonuje się rezonans z kontrastem lub bez. Decyzję o tym podejmuje lekarz w zależności od objawów, lokalizacji oraz oczekiwanych wyników badania.

Badanie MRI z kontastem

Rezonans magnetyczny z kontrastem wykonywany jest w szczególnych przypadkach. To substancja, która podawana jest pacjentowi doustnie lub dożylnie przed wykonaniem diagnostyki obrazowej. Środek sprawia, że pewne struktury są znacznie lepiej widocznie. Szczególnie często wykonywany jest rezonans głowy z kontrastem. Czy kontrast w rezonansie jest bezpieczny? Generalnie tak, chociaż niestety MRI głowy z kontrastem niesie za sobą pewne ryzyko powikłań. Należą do nich między innymi:

 • nudności i wymioty,
 • zawroty i ból głowy,
 • skórna reakcja alergiczna,
 • niepokój.

Objawy te są jednak rzadkie i w znacznej większości przypadków łagodne.

Przeciwskazania do badania rezonansem magnetycznym

Tak jak w przypadku większości procedur medycznych, istnieją pewne przeciwskazania - bezwzględne i względne - do rezonansu magnetycznego. Do pierwszej grupy należą wszelkiego rodzaju metalowe ciała obce znajdujące się w ciele badanego, w szczególności rozrusznik serca, implanty słuchowe, odłamki metali. Względne przeciwskazania do rezonansu magnetycznego głowy obejmują aparaty ortodontyczne, sztuczne zastawki serca, implanty ortopedyczne, a także pierwszy trymestr ciąży. W przypadku występowania którejś z wymienionych sytuacji, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza kierującego o braku przeciwskazań do badania.

Rezonans magnetyczny w przychodni iMed24 w Krakowie

Jeśli szukasz profesjonalnego rezonansu magnetycznego w Krakowie, przychodnia iMed24 jest doskonałym rozwiązaniem. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem z zastosowaniem technologii Multi Transmit, która gwarantuje nie tylko wzorową jakość obrazu, ale także znaczne skrócenie czasu trwania badania. W naszej pracowni rezonansu magnetycznego w Krakowie możliwe jest wykonanie każdego typu badania MRI. Zaletą naszego sprzętu są także doskonałe parametry długości magnesu (1,57cm) oraz średnicy tunelu (60cm), dzięki czemu komfort pacjenta w trakcie badania jest zdecydowanie większy. Warto zapoznać się ze szczegółami naszej oferty rezonansu w Krakowie.

Sprawdź ceny rezonansu w iMed24

Jak przygotować się do badania?

Wskazania są różne w zależności od typu przeprowadzanego badania. Inne będzie przygotowanie do rezonansu magnetycznego głowy z kontrastem, a inne do MRI kolana bez podania środka cieniującego. Ważne więc, aby przed przystąpieniem do diagnostyki obrazowej szczegółowo zapoznać się z zaleceniami lekarza.

Do MRI bez kontrastu nie są potrzebne szczególne przygotowania. W przypadku konieczności zastosowania kontrastu pacjent powinien przyjść na badanie z aktualnym wynikiem poziomu kreatyniny. Powinien również nic nie jeść na 2 godziny przed planowaną procedurą. Ile wody wypić po rezonansie z kontrastem? W celu wypłukania substancji z organizmu zaleca się spożycie co najmniej 1 litra płynów niedługo po zakończeniu wykonywania badania.

Rezonans magnetyczny – jak się przygotować? - szczegółowe zalecenia