Zdalna Opieka Kardiologiczna

Na czym polega Zdalna Opieka Kardiologiczna?

Zdalna Opieka Kardiologiczna

Na czym polega Zdalna Opieka Kardiologiczna?

Głównych celem rozwiązań zdalnych jest wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych taki jak: tachykardia, bradykardia, częstoskurcz komorowy, migotanie oraz trzepotanie komór i przedsionków bez konieczności przebywania w placówce medycznej. Umożliwiają to: innowacyjne oprogramowanie i urządzenia.
Dowiedz się więcej o Telemedycynie

Zalety dla Pacjentów

 • Diangnostyka

  Pełna diagnostyka zaburzeń rytmu serca

 • Kontynuacja leczenia

  Możliwość kontynuowania leczenia w środowisku domowym

 • Automatyka

  Wykrywanie zaburzeń rytmu serca z automatycznym powiadamianiem personelu medycznego

 • Bezpieczeństwo

  Wzrost poczucia bezpieczeństwa

 • Szybkość

  Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia

 • Komfort

  Komfort i wygoda badania

Comarch CardioVest

Kamizelka kardiologiczna

Comarch CardioVest

Kamizelka kardiologiczna

Służy do monitoringu pacjentów kardiologicznych, jak również profilaktyki schorzeń kardiologicznych i wsparcia procesu diagnozy kardiologicznej. Rozwiązanie to umożliwia długotrwały monitoring EKG bez konieczności przebywania pacjentów w placówkach medycznych. Brak elektrod przypinanych bezpośrednio do ciała Pacjenta zdecydowanie poprawia komfort korzystania z kamizelki. Jest to nowatorskie rozwiązanie z wykorzystaniem elektrod tekstylnych, które w wiarygodny sposób pozwala na długoterminową rejestrację sygnału EKG. Zapis trafia do platformy telemedycznej, gdzie sygnał jest analizowany także przy wsparciu algorytmów. System składa się z kamizelki z wbudowanymi elektrodami, 2 niezależnych rejestratorów, które stosuje się wymiennie, stacji dokującej oraz Platformy Analiz Medycznych Comarch.
Zainteresowany? Napisz bądź zadzwoń

Holter telemedyczny

EKG w domu

Holter telemedyczny

EKG w domu

Całodobowa rejestracja rytmu mięśnia serca (7 lub 12 odprowadzeń). Dzięki zastosowaniu wymiennych modułów bateryjnych badanie może być realizowane długoterminowo - bez przerw w zapisie. Poza rejestracją danych aparat w przypadkach wykrycia nieprawidłowości transmituje informacje o zaburzeniu do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24 (całodobowe), gdzie podejmowane są odpowiednie interwencje. Dzięki wbudowanym modułom GPS i GSM ratownicy mogą wezwać pomoc bezpośrednio do miejsca, w którym znajduje się pacjent.
Zainteresowany? Napisz bądź zadzwoń