Czym jest badanie EEG? — przebieg i przygotowanie do badania

Badanie EEG (elektroencefalografia) jest kluczowym narzędziem w diagnostyce neurologicznej, szczególnie w przypadkach podejrzenia epilepsji i klasyfikowania jej formy (objawowej, idiopatycznej lub kryptogennej). 
To nieinwazyjne badanie mózgu pozwala na ocenę aktywności elektrycznej mózgu poprzez rejestrowanie fal mózgowych. Jest ono ważne nie tylko w przypadku procesu diagnozowania padaczki, ale także w monitorowaniu leczenia schorzeń neurologicznych.

Badanie EEG — czym jest i co ma na celu?

Badanie EEG, znane również pod nazwą encefalografia, jest zaawansowaną metodą diagnostyki chorób układu nerwowego, która pozwala na szczegółową analizę aktywności elektrycznej mózgu. EEG głowy odgrywa kluczową rolę w śledzeniu przebiegu różnych stanów neurologicznych, w tym napadów epilepsji i innych zaburzeń mózgowych. Podczas badania, elektroencefalograf rejestruje fale mózgowe, które mogą ujawnić charakterystyczne wzorce, takie jak fale ostre, które są istotne w diagnozowaniu i leczeniu.

Podczas badania, elektroencefalograf rejestruje fale mózgowe przez elektrody umieszczone na skórze głowy pacjenta. Otrzymane wyniki są analizowane pod kątem ich częstotliwości, amplitudy i wzorców. Charakterystyczne wzorce mogą wskazywać na obecność zaburzeń neurologicznych.
Co oznaczają fale ostre w EEG? Tego rodzaju zmiany są szczególnie istotne w diagnozowaniu formy padaczki, ponieważ mogą wskazywać na obszary mózgu, gdzie dochodzi do nieprawidłowej aktywności elektrycznej.

Badanie EEG jest bezbolesne i bezpieczne, co czyni je odpowiednim nawet dla małych dzieci. Jest ono szczególnie przydatne w przypadkach, gdy inne metody diagnostyczne (np. rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa) nie dostarczają wystarczających informacji. Badanie EEG głowy może być również stosowane w celu monitorowania i oceny skuteczności leczenia, a także w diagnostyce zaburzeń snu (sprawdź także: zaburzenia oddychania w trakcie snu), udaru mózgu czy guzów.

Interpretowanie nieprawidłowych wyników badania EEG jest nieocenionym etapem pozyskania kluczowych informacji o stanie neurologicznym pacjenta. Niejednoznaczne wyniki mogą wskazywać na potrzebę dalszych badań lub zmiany w leczeniu.

Jakie są wskazania do badania EEG?

Badanie EEG jest zalecane w wielu sytuacjach klinicznych, szczególnie gdy istnieje podejrzenie padaczki. Jest to kluczowe narzędzie w diagnostyce zaburzeń, umożliwiające identyfikację specyficznych wzorców fal mózgowych związanych z nieprawidłową aktywnością.

Lekarz może zlecić badanie, jeśli:

 • u pacjenta występuje podejrzenie padaczki/epilepsji, 
 • chory na padaczkę/epilepsję wymaga dokładniejszego monitorowania lub modyfikacji sposobu leczenia, 
 • występują zaburzenia snu o nieznanej etiologii (przyczynie),
 • u pacjenta odnotowywane są pełne lub częściowe zaburzenia świadomości,
 • pojawiają się ciężkie i uporczywe bóle głowy, 
 • występują nawracające omdlenia, 
 • istnieje konieczność monitorowania przebiegu/postępowania/leczenia chorób neurodegeneracyjnych, 
 • nastąpiło zatrucie neurotoksynami, 
 • istnieje podejrzenie śmierci mózgu.

Elektroencefalografia przynosi korzyści także jako część terapii EEG biofeedback i neurofeedback, które są formami leczenia wykorzystującymi informacje zwrotne o aktywności mózgu do lepszego zrozumienia i kontrolowania różnych zaburzeń — ADHD, depresji czy zaburzeń rytmu snu. Te metody terapeutyczne pozwalają pacjentom na uczenie się, jak kontrolować swoją aktywność mózgową, co może przynieść znaczące korzyści w terapii.

Badanie EEG jest również stosowane w celu oceny skutków urazów głowy, infekcji, guzów oraz innych stanów, które mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu. W przypadkach, gdy wyniki badania EEG są nieprawidłowe, mogą one świadczyć o określonej lokalizacji i charakterze problemu.

Co więcej, badanie EEG może być wykorzystywane do monitorowania stanu pacjentów w śpiączce lub po ciężkich urazach głowy, dostarczając informacji o stopniu uszkodzenia mózgu i potencjalnych szansach na odzyskanie świadomości.

EEG — przebieg badania

EEG jest procedurą, która wymaga starannego przygotowania, precyzyjnego wykonania i umiejętności odczytania uzyskanych wyników. Przebieg badania EEG zaczyna się od umieszczenia elektrod na skórze głowy pacjenta, co pozwala na rejestrację aktywności elektrycznej mózgu. Elektrody są podłączone do elektroencefalografu, urządzenia rejestrującego fale mózgowe.

W niektórych przypadkach, przed badaniem EEG, stosuje się deprywację snu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości w aktywności mózgowej. Deprywacja snu polega na skróceniu lub całkowitym unikaniu snu w nocy przed badaniem. Ta metoda jest często stosowana w diagnozowaniu epilepsji, ponieważ zmęczenie może wywołać nieprawidłowe wzorce fal mózgowych, a tym samym umożliwić wykrycie potencjalnych problemów.

Pacjent jest proszony o pozostanie nieruchomo i, w miarę możliwości, o utrzymanie czujności przez cały proces rejestrowania fal mózgowych. Czas trwania badania EEG zależy od konkretnego przypadku, ale zazwyczaj trwa od 20 do 60 minut. W przypadkach EEG w czuwaniu badanie może być dłuższe, aby zaobserwować aktywność mózgu podczas różnych stanów czuwania i snu.

Sprawdź, jak przygotować się do badania EEG lub wideo-EEG

Badanie EEG w Krakowie, stacjonarnie w iMed24

W iMed24, badanie EEG jest przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. 

Wykonujemy:

 • EEG w czuwaniu
 • EEG we śnie (po deprywacji snu)
 • wideo-EEG w czuwaniu
 • wideo-EEG we śnie (po deprywacji snu)

Nasi pacjenci mogą liczyć na kompleksową opiekę i wsparcie w trakcie całego procesu badania — od przygotowania, przez cały przebieg procesu pobierania odczytu, aż po omówienie wyników i ewentualne dalsze kroki w diagnostyce i leczeniu. 

Sprawdź, jak przygotować się bo badania EEG lub wideo-EEG

Czas oczekiwania na badania wideo dzieci i dorosłych:

 • 7 dni roboczych,
 • pilny opis – 2 dni robocze - + koszt 50 zł (Pacjent musi zgłosić konieczność pilnego opisu w dniu badania)

W dniu badania Pacjent otrzymuje płytę z zapisem EEG bądź rejestracji wideo-EEG (zależnie od rodzaju badania).

Jeśli Pacjent pilnie potrzebuje wydruki z zapisu (krzywe), musi zgłosić tę informację w dniu badania, ponieważ standardowo
 wydruki są wydawane razem z opisem.

Domowe badanie EEG oraz wideo-EEG dla dzieci 

Badanie EEG u dzieci wykonuje się najczęściej podczas snu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każde dziecko ma swoje potrzeby, swoje poczucie komfortu, swoje rytuały i może się zdarzyć, że sytuacja uśpienia dziecka w warunkach pracowni w przychodni, będzie trudna i stresująca zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Czasami wręcz zdarza się, że pomino wszelkich wysiłków wszystkich, dziecko nie zasypia.

Rozwiązaniem jest wtedy badanie dostosowane do potrzeb małego Pacjenta, w warunkach domowych, w otoczeniu własnych zabawek, znanych zapachów, dźwięków i świateł. Technik wykonujący badanie przyjeżdża do domu dziecka o ustalonej z rodzicami porze, w czasie dopasowanym do indywidualnych potrzeb rodziny. Zwykle odbywa się to w godzinach wieczornych, między godziną 20 a 23.

Badanie EEG w domu jest dedykowane przede wszystkim dzieciom:

 • w spectrum autyzmu
 • z zaburzeniami zachowania i emocji
 • niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie
 • chorującym na padaczkę
 • reagującym nadmiernie na stres, którym otoczenie szpitala/przychodni źle się kojarzy, które trudno uspokoić w warunkach pozadomowych 

Do badania EEG w domu Pacjenta wykorzystywany jest dokładnie ten sam sprzęt, który wykorzystujemy na miejscu w przychodni, tylko w wersji przenośnej. Korzystamy z wygodnej dla dziecka wersji oprzyrządowania - automatycznego czepka wbudowanymi elektrodami i pasa z elektrodami EKG umiejscawianego na klatce piersiowej. Nasz personel jest bardzo empatyczny, wykonuje badania bez pośpiechu, tak, by badanie się udało, a dziecko czuło się jak najbardziej komfortowo.

Badanie wraz z towarzyszącemu mu czynnościami przygotowującymi trwa ok.1 - 1,5 godziny.

Pomieszczenie, w którym wykonywane jest badanie, nie musi być w żadnen sposób specjalnie przygotowane.

Badanie nie wymaga skierowania od lekarza.

Domowe badanie EEG oraz wideo-EEG dla dorosłych

Również dorośli ze względu na przeróżne powody (niepełnosprawność, zły stan zdrowia, zaburzenia lękowe, depresja) nie są stanie stawić się na stacjonarnym badaniu EEG w placówce medycznej. Opcja wykonania badania w warunkach domowych jest dedykowana właśnie dla nich.

Proces badania odbywa się na analogicznych zasadach. Po umówieniu terminu, technik stawia się na miejscu u Państwa w domu i wykonuje badanie takim samym aparatem, jaki mamy w przychodni, tylko w wersji przenośnej.

Badanie wraz z towarzyszącemu mu czynnościami przygotowującymi trwa ok.1 - 1,5 godziny.

Pomieszczenie, w którym wykonywane jest badanie, nie musi być w żadnen sposób specjalnie przygotowane.

Badanie nie wymaga skierowania od lekarza.