Rezonans magnetyczny (MRI) | Kraków

Dzięki diagnostyce obrazowej możliwe jest zobaczenie ciała ludzkiego od środka, co pozwala na poznanie faktycznego stanu wielu układów i narządów oraz diagnozowanie licznych chorób. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia - te badania obrazowe znacznie poszerzyły możliwości medycyny, dlatego często wykorzystywane są jako dodatkowa diagnostyka chorób. Jednym z najlepszych badań obrazowych jest MRI.

Na czym polega rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny, czyli MRI, jest to nowoczesna, nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej o wyjątkowej precyzji, bazująca na wykorzystaniu własności magnetycznych obecnych w naszym ciele cząsteczek wodoru. Podczas badania MRI pacjent umieszczony jest w polu magnetycznym, które wysyła fale radiowe. Pod ich wpływem atomy wodoru emitują energię o tej samej częstotliwości, która następnie odbierana jest przez komputer. Zjawisko to nosi nazwę rezonansu. W ten sposób powstaje obraz w postaci przekrojów przez ciało we wszystkich płaszczyznach. Czy rezonans magnetyczny jest bezpieczny? Jak najbardziej! Szczególnie częste są wskazania do rezonansu głowy, ponieważ badanie to w doskonały sposób obrazuje struktury mózgowia. Największą różnicą między MRI, TK i USG jest rodzaj wykorzystanego promieniowania i inwazyjność.

MRI jest badaniem nieszkodliwym i bezbolesnym. Rezonans magnetyczny głowy lub innych struktur ciała trwa zwykle od 15 do 60 minut. W ramach diagnostyki MRI pacjent umieszczany jest na specjalnym wysuwanym stole, a następnie w tubie. Przez cały czas trwania próby konieczne jest leżenie nieruchomo. Pacjent pozostaje jednak pod kontrolą personelu medycznego i w razie złego samopoczucia może przerwać badanie. Komunikacja odbywa się poprzez kirofon i kamerę wbudowaną w urządzenie. Wewnątrz tunelu znajduje się też oświetlenie i wentylacja, więc pacjent nie powinien odczuwać żadnego dyskomfortu podczas badania. Wyniki rezonansu magnetycznego głowy są zwykle dostępne od razu w postaci obrazu zapisanego na płycie. Należy jednak poczekać kilka dni na wykonanie opisu badania przez lekarza - specjalistę radiologa. Obraz badania bez opisu nie stanowi całościowego opisu diagnostycznego.

Przeczytaj też: Kiedy tomografia, a kiedy rezonans?

Kiedy wykonuje się badanie MRI?

Rezonans magnetyczny to badanie całkowicie nieinwazyjne, umożliwia wielopłaszczyznową ocenę tkanek, posiada doskonałą zdolność rozdzielczą. Wskazania do rezonansu magnetycznego są więc bardzo szerokie i obejmują diagnostykę:

 • układu nerwowego,
 • śródpiersia,
 • serca,
 • wątroby i dróg żółciowych,
 • układu moczowego,
 • układu mięśniowo-szkieletowego.

W praktyce zastosowań rezonansu magnetycznego jest bardzo wiele. Wskazania można podzielić na kilka grup w zależności diagnozowanego schorzenia:

Ośrodkowy układ nerwowy

 • choroby otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • ocena struktur okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnej części jamy czaszki (m.in. diagnostyka udarów mózgu itp.)
 • nowotwory mózgu
 • ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego
 • guzy rdzenia kręgowego
 • zmiany popromienne w ośrodkowym układzie nerwowym
 • zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionym pochodzeniu

Tkanki miękkie

 • urazy tkanek miękkich (stawów, mięśni, więzadeł)
 • zapalne lub nowotworowe guzy tkanek miękkich

Klatka piersiowa, śródpiersie, miednica

 • choroby dużych naczyń
 • guzy serca
 • guzy płuc naciekające ścianę klatki piersiowej
 • nowotwory narządów rodnych kobiet
 • nowotwory gruczołu krokowego mężczyzn.

Wykonuje się rezonans z kontrastem lub bez. Decyzję o tym podejmuje lekarz w zależności od objawów, lokalizacji oraz oczekiwanych wyników badania.

Obraz przedstawia kliszę z badania rezonansem magnetycznym

Badanie MRI z kontastem

Rezonans magnetyczny z kontrastem wykonywany jest w szczególnych przypadkach. To substancja, która podawana jest pacjentowi doustnie lub dożylnie przed wykonaniem diagnostyki obrazowej. Środek sprawia, że pewne struktury są znacznie lepiej widocznie. Szczególnie często wykonywany jest rezonans głowy z kontrastem. Czy kontrast w rezonansie jest bezpieczny? Generalnie tak, chociaż niestety MRI głowy z kontrastem niesie za sobą pewne ryzyko powikłań. Należą do nich między innymi:

 • nudności i wymioty,
 • zawroty i ból głowy,
 • skórna reakcja alergiczna,
 • niepokój.

Objawy te są jednak rzadkie i w znacznej większości przypadków łagodne.

Przeciwskazania do badania rezonansem magnetycznym

Tak jak w przypadku większości procedur medycznych, istnieją pewne przeciwskazania - bezwzględne i względne - do rezonansu magnetycznego. Do pierwszej grupy należą wszelkiego rodzaju metalowe ciała obce znajdujące się w ciele badanego, w szczególności rozrusznik serca, implanty słuchowe, odłamki metali. Względne przeciwskazania do rezonansu magnetycznego głowy obejmują aparaty ortodontyczne, sztuczne zastawki serca, implanty ortopedyczne, a także pierwszy trymestr ciąży. W przypadku występowania którejś z wymienionych sytuacji, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza kierującego o braku przeciwskazań do badania.

Rezonans magnetyczny w przychodni iMed24 w Krakowie

Jeśli szukasz profesjonalnego rezonansu magnetycznego w Krakowie, przychodnia iMed24 jest doskonałym rozwiązaniem. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem z zastosowaniem technologii Multi Transmit, która gwarantuje nie tylko wzorową jakość obrazu, ale także znaczne skrócenie czasu trwania badania. W naszej pracowni rezonansu magnetycznego w Krakowie możliwe jest wykonanie każdego typu badania MRI. Zaletą naszego sprzętu są także zwiększone parametry długości magnesu (1,57cm) oraz średnicy tunelu (60cm), dzięki czemu komfort Pacjenta w trakcie badania jest zdecydowanie większy. Warto zapoznać się ze szczegółami naszej oferty rezonansu w Krakowie.

Sprawdź: Ceny rezonansu w iMed24

Jak przygotować się do badania?

Wskazania są różne w zależności od typu przeprowadzanego badania. Inne będzie przygotowanie do rezonansu magnetycznego głowy z kontrastem, a inne do MRI kolana bez podania środka cieniującego. Ważne więc, aby przed przystąpieniem do diagnostyki obrazowej szczegółowo zapoznać się z zaleceniami lekarza.

Do MRI bez kontrastu nie są potrzebne szczególne przygotowania. W przypadku konieczności zastosowania kontrastu pacjent powinien przyjść na badanie z aktualnym wynikiem poziomu kreatyniny. Powinien również nic nie jeść na 2 godziny przed planowaną procedurą.

Ile wody wypić po rezonansie z kontrastem? W celu wypłukania substancji z organizmu zaleca się spożycie co najmniej 1 litra płynów niedługo po zakończeniu wykonywania badania.

Przeczytaj też: Rezonans magnetyczny – jak się przygotować? - szczegółowe zalecenia