Dziedziczenie alergii - mit?

Pojęcia alergii zostało wprowadzone w 1905 roku przez wiedeńskiego pediatrę von Pirquet i oznaczało odmienną reaktywność immunologiczną (odpornościową) organizmu. Słowo wywodzi się z greki z allos (inny) i ergos (reakcja).

Dziedziczenie alergii - mit?

Alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu, na czynnik, który zazwyczaj jest niegroźny. Alergia może występować pod różną postacią – w formie natychmiastowej lub opóźnionej, ostrej lub przewlekłej, a także może mieć różny stopień nasilenia.

Co to znaczy alergia IgE-zależna lub IgE-niezależna?

Poszukując informacji na temat alergii można spotkać się o określeniami alergia IgE-zależna i alergia IgE-niezależna. Jest to podział wynikający z różnych przyczyn rozwoju alergii. IgE to klasa przeciwciał, która u większości pacjentów odpowiedzialna jest za rozwój reakcji alergicznej. Do chorób wynikających z alergii IgE-zależnych zalicza się m.in. astmę, alergiczny nieżyt nosa i zapalenie spojówek oraz niektóre postaci pokrzywki. 

Do alergii IgE-niezależnych wlicza się m.in. alergię IgG-zależną, nazywaną też alergią opóźnioną lub alergią pokarmową typu III. Charakteryzuje się ona opóźnioną reakcją organizmu na alergen, od 3 do nawet 70 godzin. Nie występuje natychmiastowa reakcja organizmu na alergen, tak jak w alergiach IgE-zależnych. W ogólnym zarysie mechanizm polega na tym, że tworzą się w organizmie kompleksy immunologiczne (kompleksy przeciwciało-alergen), które mogą odkładać się w tkankach lub organach, a konsekwencją tego może być przewlekły stan zapalny organizmu, prowadzący do złego samopoczucia.

Czy alergie się dziedziczy?

Rozpoznano kilkadziesiąt genów, które są związane z alergią. Geny te mogą wpływać na podatność na alergię, nasilenie i typ objawów, a także rodzaj choroby wynikającej z alergii. Nie jest jednak powiedziane, że jeżeli rodzice nie są alergikami, to dziecko też nie będzie. Alergie można dziedziczyć nie tylko po rodzicach, ale też po dziadkach. Poza tym, na to czy wystąpi u dziecka alergia ma też wpływ ile genów odpowiedzialnych za alergię odziedziczyło i czy są one silne czy słabe. Co za tym idzie, można odziedziczyć predyspozycję do alergii, ale na to czy rozwinie się czy nie mają wpływ nie tylko geny, ale też czynniki środowiskowe.

Co, poza genami, odpowiada za rozwój alergii?

Czynniki środowiskowe, a w ramach ścisłości alergeny, czyli antygeny wywołujące reakcję nadwrażliwości immunologicznej, występujące w środowisku. Obecność alergenu w otoczeniu jest czynnikiem warunkującym rozwój uczulenia, a co za tym idzie - wystąpienia objawów alergii. W zależności od drogi, którą alergeny dostają się do organizmu, wyróżnia się alergeny wziewne, pokarmowe, kontaktowe, jad owadów, leki i lateks. Alergeny wziewne mogą być sezonowe (np. pyłki brzozy) albo całoroczne (np. roztocze). Co ciekawe, zakażenia wirusowe dróg oddechowych mogą zaostrzać objawy chorób alergicznych dróg oddechowych. Innym czynnikiem wyzwalającym alergię i astmę są spaliny samochodowe. U osób mieszkających w pobliży ruchliwych dróg, lub w miastach zmagających się ze smogiem ryzyko wystąpienia astmy i alergii jest kilkakrotnie większe niż na terenach czystych pod względem ekologicznym.

Jak walczyć z alergią?

Gdy zauważymy u siebie lub u naszych bliskich objawy alergii od razu powinniśmy umówić się lub naszych bliskich na wizytę w poradni alergologicznej. Na podstawie badań, lekarz stwierdzi na co jesteśmy uczuleni i jak można przeciwdziałać alergii. W poradni alergologicznej iMed24 poznamy przyczyny alergii oraz jak można jej przeciwdziałać, zarówno w sposób farmakologiczny, jak i poprzez zmianę nawyków, diety lub wystroju mieszkania.

Gdy okaże się, że jesteśmy uczuleni na alergeny, których unikanie jest możliwe, należy je wykluczyć, np. w przypadku alergii pokarmowej na marchew, powinniśmy przestać ją jeść. 

Jeżeli jesteśmy uczuleni na roztocze kurzu domowego, należy zrezygnować z wykładzin i dywanów w domu oraz ozdobnych poduszek i zabawek pluszowych, a pościele, ręczniki, firany i zasłony należy prać raz w tygodniu lub częściej w temperaturze powyżej 55°C.

Przy alergiach wziewnych zaleca się płukanie nosa solą fizjologiczną lub jałową wodą morską w celu wypłukania alergenów i oczyszczenia nosa.