Przygotowanie do badań okulistycznych

 

Przygotowanie do badania OCT (tomografii komputerowej oka)

  • Do badania OCT nie wykonywać makijażu oczu w dniu badania.
  • Należy zabrać wszystkie poprzednie wyniki badań.

Przygotowanie do badania pola widzenia (perymetrii)

  • Należy zabrać ze sobą okulary korekcyjne.
  • Należy zabrać wszystkie poprzednie wyniki badań.

Przygotowanie do badania CCT (pachymetrii)

  • Do badania CCT nie wykonywać makijażu oczu w dniu badania.