OCT - tomograficzne badanie siatkówki oka

OCT, czyli optyczna koherentna tomografia, to tomograficzne badanie siatkówki oka. Wykonywane jest nieinwazyjnie w celu zobrazowania struktur siatkówki oka i nerwu wzrokowego. Dzięki badaniu mamy możliwość przeprowadzenia analizy przekrojów tkanki w trójwymiarze, tworząc mapy poszczególnych warstw siatkówki. Badanie OCT stosowane jest m.in. do wykrywania zmian w grubości siatkówki, identyfikacji i lokalizacji obrzęku czy oceny odwarstwień centralnej siatkówki i nabłonka barwnikowego.

OCT jest jedną z najwcześniejszych metod diagnostycznych wykorzystujących skaning optyczny, która w wielu przypadkach może zastąpić angiografię fluoresceinową, wymagającą podania dożylnego kontrastu (fluoresceiny). W porównaniu do innych metod diagnostycznych, które przedstawiały jedynie obraz powierzchni oka (np. fotografia czy angiografia), OCT pozwala na zobrazowanie struktury tkanki w przekroju. Umożliwia dokładny, powtarzalny pomiar grubości siatkówki, pomocny w monitorowaniu wielu schorzeń siatkówki i efektów ich leczenia.

Wskazania do tomograficznego badania siatkówki oka
OCT ma szereg zastosowań w okulistyce. Badanie wykonywane jest nie tylko w przypadku schorzeń siatkówki, lecz również w leczeniu jaskry. Umożliwia ocenę wielkości uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego wywołanego tą chorobą. Szczególne znaczenie ma w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie najważniejszego dla procesu widzenia części dna oka, tzw. plamki.

Badanie urządzeniem OCT wykonywane jest w przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą w celu przeciwdziałania utracie wzroku z powodu zmian cukrzycowych (utrata wzroku w tym przypadku może być wręcz nieodwracalna).

Do bezwzględnych wskazań do wykonania badania OCT zaliczamy:

  • otwór w plamce
  • makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki innego pochodzenia
  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
  • zwłóknienie przedplamkowe
  • centralna retinopatia surowicza
  • monitorowanie i wczesna diagnostyka jaskry

Przeciwwskazania do OCT:

  • nie występują

Przebieg OCT

Pacjent siada naprzeciwko aparatu z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce. W tym czasie badający może obserwować na ekranie dno oka, rejestrując przekrój wybranych elementów. Badanie przebiega bezboleśnie i bezinwazyjnie (bezkontaktowo). Może być wykonywane u osób w każdym wieku, również u kobiet w ciąży. Zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut. Nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent otrzymuje opis badania bezpośrednio po jego wykonaniu.

OCT zastępuje nawet 3 inne badania okulistyczne (angiografię fluoresceinową, badanie GDX i badanie HRT). Może być wykonywane wielokrotnie, co pozwala na stałe monitorowanie przebiegu choroby, co ma istotny wpływ w leczeniu bardzo wielu schorzeń, takich jak jaskra, AMD czy retinopatia cukrzycowa.