W czym specjalizuje się poradnia okulistyczna?

Poradnia okulistyczna specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób narządu wzroku. Chociaż może się ona kojarzyć z zaburzeniami widzenia, takimi jak krótkowzroczność czy nadwzroczność, czyli tak zwanymi wadami refrakcji, to stanowią one jedynie niewielki odsetek problemów, jakimi na co dzień zajmują się okuliści.

Kiedy należy udać się do okulisty?

Każdy, bez względu na fakt noszenia okularów czy soczewek kontaktowych, powinien dbać o komfort swoich oczu. W szczególności dotyczy to osób, których praca wiąże się z du­żym obciążeniem wzroku.

Z konsultacji okulistycznej warto skorzystać w przypadku wystąpienia poniższych objawów:

 • pogorszenia ostrości wzroku,
 • bólu gałki ocznej,
 • uczucia piasku pod powiekami,
 • pieczenia,
 • uczucia suchości gałki ocznej,
 • zaczerwienienia powiek i spojówek,
 • podwójnego widzenia,
 • bólów głowy z towarzyszącymi zaburzeniami widzenia,
 • ograniczenia pola widzenia lub występowania mroczków,
 • widzenia zniekształconych obiektów.

Jaskra

Jaskra to choroba nerwu wzrokowego, która prowadzi do jego postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju jaskry jest podwyższone ciśnienie śródgałkowe, może się ona jednak rozwinąć również u osób, u których mieści się ono w granicach normy. Wyróżnia się różne rodzaje jaskry. Podstawowy podział rozróżnia jaskrę otwartego kąta przesączania oraz jaskrę zamkniętego kąta. Kąt przesączania jest częścią gałki ocznej odpowiadającą za odpływ cieczy wodnistej i regulację ciśnienia śródgałkowego.

Jaskra otwartego kąta przesączania jest najczęstszą postacią jaskry. Zwykle nie daje ona żadnych objawów ostrzegawczych. Pierwszym zauważalnym objawem jest zwykle ubytek pola widzenia, świadczący o znacznym ubytku włókien nerwu wzrokowego.

Jaskra zamkniętego kąta występuje zdecydowanie rzadziej. W jej przebiegu może dochodzić do zablokowania drogi odpływu cieczy wodnistej i nagłych, skokowych wzrostów ciśnienia wewnątrzgałkowgo. Objawia się to między innymi bólem gałek ocznych oraz widzeniem tęczowych kół wokół źródeł światła. Szczególnie groźny jest tak zwany ostry atak jaskry, w którym ciśnienie wewnątrz gałki ocznej może osiągać nawet 50-100 mm Hg (górna granica normy wynosi 21 mm Hg). Objawy ataku jaskry to ból oka, zamazane widzenie, silny ból głowy, promieniujący do skroni, potylicy i zębów, nudności i wymioty. Jest to stan wymagający natychmiastowego leczenia, ponieważ w innym wypadku może doprowadzić do utraty wzroku.

Nie istnieją metody pozwalające na regenerację nerwu wzrokowego i wyleczenie jaskry. Jednakże, przy zastosowaniu odpowiednich kropli do oczu oraz zabiegów laserowych i chirurgicznych obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, możliwe jest zahamowanie postępu choroby i zachowanie wzroku.

Zaćma

Zaćma to zmętnienie soczewki oka. Jej głównym objawem jest stopniowe i niebolesne pogorszenie ostrości widzenia, co może dawać wrażenie spoglądania przez oszronioną lub zaparowaną szybę. Przyczyna najczęstszej postaci zaćmy, czyli zaćmy związanej z wiekiem, nazywanej również starczą, nie została w pełni poznana. Zmętnienie soczewki może być również wrodzone, a także powstawać po przebytym urazie oraz pod wpływem niektórych leków. Jeśli upośledzenie wzroku wywołane przez zaćmę utrudnia codzienne czynności, istnieje możliwość chirurgicznej wymiany soczewki, a tym samym wyleczenia zaćmy.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related macular degeneration, AMD) jest częstym schorzeniem oczu, występującym u wielu osób, nawet przed 50. rokiem życia. Choroba powoduje pogorszenie widzenia centralnego spowodowane uszkodzeniem siatkówki. Wyróżnia się dwie postacie AMD: suchą oraz wilgotną. 

Postać sucha AMD może rozwinąć się w jednej lub obu gałkach ocznych. W przebiegu choroby dochodzi do nagromadzenia złogów na pograniczu siatkówki i naczyniówki oka, nazywanych druzami. Z czasem u osób chorych dochodzi do pogorszenia widzenia centralnego (przy dobrze zachowanym widzeniu peryferyjnym). Często pierwszym objawem choroby jest zaburzenie widzenia linii prostych, które są postrzegane jako faliste i zniekształcone. 

Postać wilgotna AMD to przewlekła choroba oczu, związana z powstawaniem nieprawidłowych naczyń krwionośnych, co prowadzi do przeciekania krwi i surowicy, uszkadzającej komórki odpowiedzialne za odbieranie bodźców wzrokowych. Choroba może postępować szybko, prowadząc do poważnego upośledzenia widzenia.

Rodzaj i skuteczność leczenia AMD zależy od postaci i stopnia zaawansowania choroby. W większości przypadkach, pod warunkiem wczesnego rozpoznania choroby, właściwa strategia terapii pozwala zachować dobre widzenie.

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa jest powikłaniem cukrzycy, związanym z uszkodzeniem małych naczyń krwionośnych zaopatrujących siatkówkę. Początkowo może nie powodować żadnych objawów, jeśli jednak nie zostanie ona odpowiednio wcześnie wykryta lub nie dojdzie do podjęcia leczenia, może doprowadzić do utraty wzroku. Stan ten może rozwinąć się u każdego diabetyka, niezależnie od rodzaju. Ryzyko wzrasta wraz z czasem trwania choroby, a także przy nieprawidłowej kontroli glikemii.

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka jest częstym stanem, który występuje, gdy aparat łzowy nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego nawilżenia oczu. Film łzowy składa się z trzech faz: lipidowej, wodnej i śluzowej, co umożliwia utrzymanie odpowiednio nawilżonej powierzchni gałki ocznej. Zachwianie równowagi pomiędzy jego poszczególnymi elementami może prowadzić do tak zwanej niestabilności filmu łzowego, co sprzyja uszkodzeniom powierzchni oka. Jest to powodem znacznego dyskomfortu, któremu towarzyszą pieczenie, ból, zaczerwienienie, zamazane widzenie czy uczucie ciała obcego pod powiekami. Objawy często zaostrzają się w suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach, a także podczas długiej pracy przed ekranem komputera. W celu ich złagodzenia stosuje się krople do oczu, stanowiące substytut łez.

Jakie badania można wykonać w Poradni okulistycznej iMed24 w Krakowie?

Poradnia okulistyczna Centrum Medycznego iMed24  jest wyposażona w urządzenia medyczne umożliwiające nieinwazyjną diagnostykę i wykrycie nawet wcze­snych zmian chorobowych. Nasz sprzęt jest przystosowany do badania wzroku zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

W ramach poradni okulistycznej oferujemy dostęp do badań takich jak:

 • OCT (optyczna koherentna tomografia) – pozwala na szczegółową analizę struktury siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego, co umożliwia monitorowanie zmian w schorzeniach takich jak jaskra i zwyrodnieniach plamki,
 • USG gałki ocznej - umożliwia ocenę struktur gałki ocznej po urazach, rozpoznanie krwotoków wewnątrzgałkowych czy odwarstwienia siatkówki, 
 • perymetria – badanie pola widzenia,
 • pachymetria – badanie oceniające grubość rogówki, 
 • tonometria – pomiar ciśnienia śródgałkowego.

Nasi spejcaliści

Klaudia Ciochoń-Kobis

lekarz medycyny

Aleksandra Kuska-Grządziel

lekarz medycyny