Poradnia okulistyczna

Myśląc o szeroko pojętej profilaktyce, zapewniamy Państwu dostęp do wysokospecjalistycznej poradni okulistycznej.

Każdy bez względu na fakt noszenia okularów czy soczewek kontaktowych powinien dbać o komfort swoich oczu, w szczególności osoby, których praca wiąże się z du­żym obciążeniem wzroku. Często zmiany w oczach są odzwierciedleniem naszego ogólnego stanu zdrowia. Poradnia okulistyczna Centrum Medycznego iMed 24 wyposażona jest w sprzęt najnow­szej generacji umożliwiający bezinwazyjne, czyli całkowicie bezpieczne dla Pacjenta, wykrycie wcze­snych zmian chorobowych. Nasza aparatura pozwala na badanie wzroku zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Okulistyka iMed24 obejmuje poniższy zakres możliwych do przeprowadzenia badań:

  • OCT (tomograficzne badanie siatkówki oka) – pozwala na analizę tarczy nerwu wzrokowego, monitorowanie zmian w jaskrze i zwyrodnieniach plamki żółtej,
  • USG gałki ocznej,
  • perymetria – badanie pola widzenia,
  • pachymetria – badanie oceniające grubość rogówki,
  • tonometria – pomiar ciśnienia śródgałkowego.

Regularne badanie okulistyczne zwiększa szansę na utrzymanie narządu wzroku w dobrej for­mie przez długie lata. Dzięki przechowywaniu pełnej dokumentacji medycznej możemy zawsze porównać wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni całego okresu życia Pacjenta. Pozwa­la to na wczesne wykrycie rozpoczynających się zmian i podjęcie odpowiedniego postępowania.

Badania okulityczne można wykonać w Centrum Medycznym iMed24 - Kraków.

Nasi spejcaliści

Klaudia Ciochoń-Kobis

lekarz medycyny

Aleksandra Kuska-Grządziel

lekarz medycyny

Dominik Śliwiak

lekarz medycyny

Katarzyna Jagielska-Gądek

lekarz medycyny

Joanna Osmęda

lekarz medycyny