Diagnostyka Obrazowa

Diagnostyka Obrazowa

Centrum Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycznego iMed24 wyposażone jest w unikatową i w pełni cyfrową aparaturę medyczną: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pantomograf, densytometr i mammograf. Technologie zastosowane w naszych aparatach pozwalają na zminimalizowanie dawki promieniowania jonizującego. Dzięki temu badania są bezpieczniejsze dla Pacjenta, a czas ich wykonywania krótszy, co ogranicza do minimum stres związany z samym badaniem.
Sprawdź jak przygotować się do badań radiologicznych
Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2) Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1941), informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.
Data publikacji: 1.04.2023r.