Telemedycyna i e-zdrowie – czy to odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość?

Dziś nikogo już nie dziwi udzielanie porad lekarskich na odległość, a dynamiczne zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim okresie, z pewnością na stałe wpłyną na to, jak postrzegamy zdalną opiekę zdrowotną.

Jeszcze do niedawna powszechne zastosowanie usług telemedycznych rozpatrywano jako kierunek rozwoju, którego realizacja potrwa co najmniej kilka lat. Nie ulega wątpliwości, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała znaczne przyśpieszenie tego procesu. Dziś nikogo już nie dziwi udzielanie porad lekarskich na odległość, a dynamiczne zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim okresie, z pewnością na stałe wpłyną na to, jak postrzegamy zdalną opiekę zdrowotną.

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na świadczenia zdrowotne

Zagrożenie nową chorobą zakaźną z dnia na dzień zmieniło tryb funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu poskutkowała tym, że od początku pandemii teleporady stanowiły 80% wszystkich konsultacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wdrożone w ostatnich latach rozwiązania takie jak e-recepta oraz e-zwolnienie, które pozwalają ograniczyć konieczność wizyty pacjenta w placówce do sytuacji, w których jest ona rzeczywiście niezbędna.

Korzyści z opieki na odległość

Rozwiązania z zakresu telemedycyny nie byłyby skuteczne, jeśli nie stanowiłyby odpowiedzi na realne zapotrzebowania wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości. Warto zaznaczyć liczne korzyści odnoszone przez pacjentów w związku z upowszechnieniem się świadczeń z zakresu e-zdrowia. Telemedycyna pozwala na

  • skrócenie czasu hospitalizacji i oczekiwania na przyjęcie do szpitala – szybsze wdrożenie leczenia pozwala na uniknięcie długoterminowych powikłań, a krótszy pobyt w szpitalu zmniejsza m.in. ryzyko zakażeń szpitalnych
  • ułatwienie dostępu do specjalistów – brak konieczności dojazdów i możliwość prowadzenia leczenia w warunkach domowych pomaga przeciwdziałać wykluczeniu osób pozbawionych dostępu do środków transportu
  • zwiększenie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjentów – szybki i łatwo dostępny kontakt z personelem medycznym sprzyja budowaniu relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu
  • skrócenie czasu reakcji w stanach zagrożenia życia – telemedyczny nadzór nad pacjentem pozwala na niezwłoczne zawiadomienie służb ratunkowych
  • ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej – wyniki badań i informacje medyczne pacjenta mogą być dostępne za pośrednictwem stron internetowych placówek medycznych.

Telemedycyna w iMed24

W krakowskim Centrum Medycznym iMed24 stale rozwijamy naszą ofertę świadczeń telemedycznych. Umożliwiamy naszym pacjentom dostęp do urządzeń monitorujących stan zdrowia na odległość, co pozwala na kontrolę procesu leczenia oraz zdalne wykonywanie pomiarów parametrów życiowych. Wyniki są automatycznie przesyłane do naszego Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie 24 godziny na dobę. Nad pacjentami czuwa zespół złożony z lekarzy oraz ratowników medycznych, którzy w sytuacji wykrycia nieprawidłowości podejmują odpowiednie działania, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Personel medyczny może podjąć kontakt z pacjentem, a w sytuacji zagrożenia dla zdrowia lub życia wezwać pogotowie ratunkowe do miejsca pobytu pacjenta.

Zdalna opieka dla seniora

Z myślą o seniorach i ich opiekunach oferujemy Opaskę Życia. Jest to usługa dedykowana do monitorowania stanu zdrowia osób starszych, wymagających uważnej, ciągłej opieki. Pozwala ona na całodobowy nadzór nad stanem zdrowia pacjenta, nad którym czuwa zespół Centrum Zdalnego Monitoringu. Urządzenie jest wyposażone w czujnik tętna, moduł GPS oraz przycisk SOS, który umożliwia wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Profesjonalne wsparcie medyczne zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa seniorów i ich najbliższych, przy jednoczesnym zachowaniu względnej niezależności seniora noszącego urządzenie.

Zdalna Opieka Kardiologiczna

W naszej ofercie posiadamy również rozwiązania do telemedycznej diagnostyki i kontroli chorób kardiologicznych, przede wszystkim zaburzeń rytmu serca: tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków. Innowacyjne urządzenia oraz specjalnie oprogramowanie sprawiają, że nie ma konieczności przebywania pacjenta w placówce medycznej podczas wykonywania badania.

Kamizelka kardiologiczna

Comarch CardioVest to urządzenie służące do zdalnego monitoringu Pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elektrod tekstylnych rejestruje ono zapis EKG w komfortowy dla pacjenta sposób, nie ma konieczności przyklejania czegokolwiek do skóry. Dzięki temu jest to metoda pozwalająca prowadzić długoterminową i wiarygodną obserwację pracy serca na odległość. W przypadku zarejestrowania anomalii nad pacjentem czuwa zespół medyczny, mogący podjąć odpowiednie działania – kontaktując się z pacjentem lub wzywając pogotowie ratunkowe.

Holter telemedyczny

Holter telemedyczny to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego urządzenia do badania serca metodą holterowską. Badanie można wykonać samodzielnie w zaciszu domowym, co znacząco zwiększa komfort pacjenta. Urządzenie jest wygodne, co sprawia, że noszenie go nawet przez siedem dni nie jest dla użytkownika w żaden sposób kłopotliwe. Korzystając z telemedycznego holtera, można niemalże zapomnieć o trwającym badaniu i skupić się na typowych codziennych czynnościach. Pacjent nie musi również odbierać raportu z badania osobiście w placówce – otrzymuje go zaszyfrowanym mailem lub pocztą tradycyjną.

Zdalne konsultacje

Dla pacjentów iMed24 oferujemy również możliwość kontaktu z lekarzem specjalistą w formie wideokonsultacji poprzez autorską platformę Portal Pacjenta. Umożliwia ona otrzymywanie zaleceń, recept, skierowania czy zwolnienia bez wychodzenia z domu. Zapisywane są w niej również informacje o diagnozie i zaleceniach.