Biorezonans na odczulanie – czy naprawdę działa?

Usługi z zakresu tak zwanej medycyny alternatywnej cieszą się rosnącą popularnością. Obecnie w wielu miastach w Polsce można znaleźć miejsca oferujące metody, które nie są stosowane w placówkach opieki zdrowotnej.

Usługi z zakresu tak zwanej medycyny alternatywnej cieszą się rosnącą popularnością. Obecnie w wielu miastach w Polsce można znaleźć miejsca oferujące metody które nie są stosowane w placówkach opieki zdrowotnej. Obiecują one chorym szybką i dokładną diagnostykę, a także leczenie wszelkich dolegliwości. Ma do tego służyć między innymi metoda określana mianem biorezonansu. Czy sprawdzi się w przypadku odczulania? Jakie są inne, ale skuteczne sposoby walki z alergią?

Biorezonans – jaka jest jego historia i działanie?

Historia biorezonansu sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Został on opracowany w Niemczech przez scjentologa Franza Mollera oraz jego zięcia Ericha Rasche. Jego twórcy oraz orędownicy ich metody twierdzą, że możliwe jest rozpoznawanie wibracji emitowanych przez organizm oraz odróżnienie ich od innych nieprawidłowych sygnałów generowanych przez uszkodzone komórki i drobnoustroje, przede wszystkim pasożyty, grzyby i bakterie. Aparat do biorezonansu, za pomocą elektrod trzymanych przez pacjenta lub umieszczanych na jego ciele, ma odczytywać długość fal emitowanych przez czynniki chorobotwórcze i na tej podstawie decydować o diagnozie. Zdaniem użytkowników tej metody, możliwe jest także przywrócenie wibracji do prawidłowych wartości, a tym samym wyleczenie choroby. W tym kontekście biorezonans staje się jednocześnie uniwersalnym narzędziem diagnostycznym, jak i terapeutycznym.

Badanie biorezonansem - czy jest skuteczne i bezpieczne?

Biorezonans jest przedstawiany jako wszechstronna metoda pozwalająca na diagnozowanie między innymi chorób pasożytniczych, boreliozy, grzybic, zaburzeń mikrobiomu jelitowego, nieprawidłowości w obrębie poszczególnych narządów jak wątroba i nerki, a nawet nowotworów. Jego zwolennicy twierdzą, że za jego pomocą możliwe jest leczenie uzależnień, depresji, dolegliwości bólowych, ale także chorób przewlekłych, powszechnie uznawanych za nieuleczalne, na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów. Niektórzy sugerują nawet zastosowanie biorezonansu w leczeniu nowotworów.

Bez wątpienia jest to metoda bezpieczna i nieinwazyjna, a z jej zastosowaniem nie wiążą się żadne poważne skutki uboczne. Jednakże nie znajduje ona poparcia w badaniach naukowych. Jej skuteczność nie przewyższa placebo, a doniesienia o korzystnym wpływie można znaleźć przede wszystkim na stronach przedsiębiorstw zajmujących się tego rodzaju usługami. Wyniki diagnostyczne biorezonansu nie mogą być podstawą do rozpoczęcia leczenia przez lekarza. Ponadto jest to procedura kosztowna, a osoby ją wykonujące najczęściej oferują również inne, niesprawdzone naukowo remedia na wiele dolegliwości. Dużym zagrożeniem, zwłaszcza dla pacjentów onkologicznych, jest zwlekanie z rozpoczęciem leczenia na rzecz metod określanych mianem medycyny alternatywnej.

Odczulanie biorezonansem

Jednym z głównych postulatów zwolenników biorezonansu jest jego zastosowanie w leczeniu alergii. Od momentu pojawienia się tej metody jej skuteczność w dziedzinie alergologii była wielokrotnie weryfikowana. Do tej pory nie istnieją wiarygodne badania naukowe, opowiadające się za użytecznością biorezonansu w odczulaniu. Mimo to metoda ta wciąż znajduje zwolenników. Może to wynikać z faktu, że alergie należą do schorzeń bardzo uciążliwych, a ich leczenie jest długotrwałe i nie zawsze w pełni skuteczne. Tymczasem w ofertach biorezonansu można znaleźć obietnicę pełnej wyleczalności już po zaledwie kilku sesjach terapii.

Sprawdzone i skuteczne sposoby odczulania

Istnieje metoda odczulania o skuteczności potwierdzonej już przez badania kliniczne. Jest to swoista immunoterapia alergenowa. Polega ona na podawaniu wzrastających dawek alergenu tak, aby wytworzyć na niego tolerancję. Prowadzi to do zmniejszenia nasilenia objawów alergii, niejednokrotnie do poziomu, w którym nie są one odczuwalne dla pacjenta. Ponadto immunoterapia zmniejsza ryzyko rozwoju astmy u osób cierpiących na alergiczny nieżyt nosa, a także wystąpienia kolejnych alergii wywołanych innym antygenem.

Metody odczulania

Obecnie stosuje się dwie metody odczulania:

  • immunoterapię klasyczną, w której alergen jest podawany w formie podskórnych zastrzyków;
  • immunoterapię podjęzykową, polegającą na doustnym przyjmowaniu alergenu.

Leczenie jest ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta w porozumieniu i po konsultacji z lekarzem alergologiem.

Oferta iMed24 - poradnia alergologiczna

W Centrum Medycznym iMed24 oferujemy opiekę lekarzy specjalistów w ramach poradni alergologicznej. Pomoc naszym Pacjentom opieramy w pierwszej kolejności na rozmowie, mającej na celu poznanie czynników środowiskowych: stylu życia, nawyków żywieniowych, miejsca pracy i okoliczności występowania choroby. Stanowi ona punkt wyjścia dla dalszego planu diagnostyki i leczenia. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji Pacjentów, aby zapewnić im jak najlepszą kontrolę alergii i polepszyć komfort życia. Opieka ma charakter całościowy - do dyspozycji w ramach konsultacji są specjaliści z zakresu pulmonologii, dermatologii oraz laryngologii. Oferujemy pełną diagnostykę: badania laboratoryjne, testy skórne oraz próby spirometryczne.