Przygotowanie do tomografii komputerowej

 

Każde badanie przy użyciu tomografu komputerowego wymaga skierowania. W przypadku braku skierowania, istnieje możliwość wystawienia skierowania przez lekarza radiologa Centrum Medycznego iMed24 (koszt wystawienia skierowania uwzględniony jest w cenie badania).

Tomografia komputerowa z kontrastem 

 • Ostatni posiłek należy zjeść co najmniej 6 godzin przez planowanym badaniem.
 • Należy przynieść aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny oraz TSH. Uwaga: wynik badania ważny jest 1 miesiąc.
 • Przed badaniem tomografii jamy brzusznej i miednicy należy zgłosić się do Centrum Medycznego iMed24 ok. 1 godzinę przed ustalonym terminem badania. 40-45 minut przed badaniem należy wypić ok. 700 ml niegazowanej wody. Dodatkowo, bezpośrednio przed wejściem do pracowni, należy wypić kolejne 200 ml wody.
 • W przypadku badania w znieczuleniu należy pozostać na czczo (również bez przyjmowania płynów) co najmniej 6 godzin przed badaniem.
 • Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz.
Należy przynieść ze sobą:
 • Wcześniejsze zdjęcia i wyniki TK, MR, RTG, USG oraz inną posiadaną dokumentację medyczną (opinie lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego),
 • W przypadku badań dzieci, przynieść książeczkę zdrowia dziecka,
 • Leki zażywane codziennie przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W trakcie badania lekarz może podjąć decyzję o podaniu doodbytniczego środka kontrastowego. Wykonuje się wówczas wlewkę doodbytniczą roztworu środka kontrastowego. Środek kontrastowy podany doustnie, ewentualnie doodbytniczo, może wywołać biegunkę, która ustępuje z chwilą opróżnienia jelita ze środka kontrastowego. U pacjentów z zapaleniem jelit choroba może czasowo zaostrzyć się. Sporadycznie mogą wystąpić nudności, wymioty. Do koronarografii nieinwazyjnej na badanie TK najlepiej zgłosić się z osobą towarzyszącą gdyż w przypadku konieczności podania leków nie można przez 6 godzin prowadzić samochodu. 
Pacjentki będące w ciąży powinny koniecznie powiadomić o tym fakcie lekarza radiologa. Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić przez 24h po badaniu.

Przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego, co umożliwia dokładniejszą diagnozę.

Przygotowanie do badania TK brzucha i miednicy mniejszej

 • Ostatni posiłek należy zjeść co najmniej 6 godzin przez planowanym badaniem.
 • Należy przynieść aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny oraz TSH.
 • Należy zgłosić się do Centrum Medycznego iMed24 ok. 1 godzinę przed ustalonym terminem badania. 40-45 minut przed badaniem należy wypić ok. 700 ml niegazowanej wody. Dodatkowo, bezpośrednio przed wejściem do pracowni, należy wypić kolejne 200 ml wody.
 • Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz.

Przygotowanie do badania TK głowy

 • Należy zgłosić się na badanie na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK przysadki mózgowej

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK oczodołów

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK twarzoczaszki

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK zatok obocznych nosa

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK nosogardzieli

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK klatki piersiowej i śródpiersia

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK kończyny (kości i stawów)

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK kręgosłupa (C lub Th lub S-L)

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK perfuzji (przepływ płynu ustrojowego)

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania Angio-TK (angiografii tomografii komputerowej)

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania Angio-TK tętnic wieńcowych

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK serca (ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych)

 • Badanie nie wymaga podania kontrastu, więc można jeść przed badaniem.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK bronchoskopia

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK enterografia (badanie jelita cienkiego)

 • Należy zgłosić się do badania na czczo ze względu na możliwość podania kontrastu.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badania TK kolonoskopia

 • Dwa dni przed badaniem należy przejść na dietę płynną (zupy, kisiele, kleiki) i pić jak najwięcej płynów.
 • Dzień przed badaniem należy wykonać lewatywę (środki do wykonania lewatywy do nabycia w aptece bez recepty).
 • W dniu badania należy pozostać na czczo i na 2 godziny przed badaniem należy powtórzyć lewatywę.
 • Należy przynieść ze sobą wyniki badań obrazowych wcześniej wykonywanych.
 • Należy przynieść skierowanie od lekarza.

Przygotowanie do badań radiologicznych w znieczuleniu anestezjologicznym

NIEDOSTARCZENIE ANKIETY ANESTEZJOLOGICZNEJ DO CM iMed24 W TERMINIE 14-stu DNI PRZED BADANIEM SKUTKUJE AUTOMATYCZNYM ODWOŁANIEM REZERWACJI.

Ankietę można dostarczyć osobiście lub przesłać e-mailem na adres recepcja@imed24.pl

Wymagane badania diagnostyczne, które należy wykonać 7 dni przed planowanym terminem badania w znieczuleniu anestezjologicznym:     

 • morfologia ogólna
 • sód i potas w surowicy
 • zapis EKG u Pacjentów  poniżej 45 roku życia, jeśli cierpią na choroby serca
 • zapis EKG u wszystkich Pacjentów powyżej 45 roku życia            
 • oznaczenie TSH u Pacjentów, którzy cierpią na choroby tarczycy

W przypadku dzieci konieczna kwalifikacja pediatryczna na 24h przed badaniem (sic!)

W dniu badania:

 • 6 godzin przed badaniem nie wolno nic jeść
 • 2 godziny przed badaniem nie wolno przyjmować płynów
 • Nie należy malować paznokci   
 • Nie należy zakładać biżuterii
 • Na badanie stawić się 30 minut wcześniej