Przygotowanie do badań laryngologicznych

 

Przygotowanie do badania audiometrycznego

  • Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
  • Badanie zazwyczaj poprzedzone jest badaniem otolaryngologicznym, fizykalnym oraz badaniem słuchu szeptem i stroikami.

Przygotowanie do badania tympanometrycznego

  • Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
  • Badania nie można przeprowadzić u osób, które nie posiadają zachowanej błony bębenkowej.