Przygotowanie do gastroskopii EUS

Przed badaniem:

  • osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować się przed badaniem z lekarzem kierującym, w celu indywidualnego dostosowania leczenia w dniu badania (może być wymagane pominięcie porannej dawki insuliny lub innych leków hipoglikemizujących),
  • osoby przyjmujące leki zmniejszające krzepliwość krwi i przeciwpłytkowe (np. Acard, Polocard, Aclotin, Areplex, Plavix, Brilique, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Acenocumarol, Sintrom, Warfin lub inne niewymienione) powinny poinformować o tym fakcie lekarza kierującego na badanie, ponieważ może być wymagane ich odstawienie lub modyfikacja dawki w okresie kilku dni poprzedzających badanie. Lekarz może zalecić również wykonanie badania morfologii krwi oraz parametrów krzepnięcia (INR, APTT),
  • w odosobnionych przypadkach konieczne może być specjalne przygotowanie do badania, zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego,
  • jeżeli badanie ma się odbyć w znieczuleniu ogólnym, koniecznie należy się zapoznać z ogólnymi zaleceniami do badań endoskopowych w znieczuleniu.

W dniu badania:

  • należy zgłosić się na czczo - w dniu badania zabrania się przyjmowania stałych pokarmów, co najmniej 8 godzin przed badaniem,
  • do 3 godzin przed badaniem dopuszcza się picie wody niegazowanej,
  • osoby przyjmujące na stałe leki z powodu chorób przewlekłych powinny przyjąć ich poranną dawkę, popijając ją niewielką ilością niegazowanej wody (do 4 godzin przed badaniem),
  • ZABRONIONE JEST palenie papierosów i żucie gumy.