USG Kraków

Pracownia USG Centrum Medycznego iMed24 w Krakowie to miejsce, w którym wykonywane są badania ultrasonograficzne. Badanie USG jest nieinwazyjną i bezbolesną metodą obrazowania narządów wewnętrznych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych. Ponieważ nie wykorzystuje ono promieniowania jonizującego jest bezpieczne również dla kobiety ciężarnej i płodu. 
Badanie wykonywane jest za pomocą urządzenia nazywanego ultrasonografem, które jest wyposażone w specjalną głowicę, emitującą i odbierającą ultradźwięki. Na podstawie różnic, z jakimi poszczególne tkanki odbijają falę ultradźwiękową, ultrasonograf tworzy obraz przekroju przez narządy wewnętrzne.
W medycynie wykorzystuje się kilka rodzajów głowic, najczęściej są to:
 • głowica liniowa - wykorzystuje dźwięki o wysokiej częstotliwości, dzięki czemu umożliwia obrazowanie struktur położonych płytko pod skórą w dużej rozdzielczości,
 • głowica convex - wykorzystuje dźwięki o niższej częstotliwości, co pozwala uwidocznić struktury położone głęboko,
 • głowica sektorowa - stosowana przede wszystkim w kardiologii do badania echokardiograficznego (USG serca),
 • głowica endowaginalna - wykorzystywana w ginekologii do badania macicy i jajników. 

Jakie badania wykonujemy w Pracowni USG Centrum Medycznego iMed24 w Krakowie?

USG jamy brzusznej

Jednym z najczęściej wykonywanych badań ultrasonograficznych jest USG jamy brzusznej. Pozwala ono w sposób nieinwazyjny i bezbolesny ocenić wiele narządów wewnętrznych, przede wszystkim wątrobę, pęcherzyk żółciowy, nerki, śledzionę, trzustkę oraz pęcherz moczowy. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia badania jest jednak odpowiednie przygotowanie pacjenta, ponieważ gazy jelitowe uniemożliwiają penetrację fali dźwiękowej do tkanek położonych poniżej. Dlatego przed badaniem USG jamy brzusznej należy ściśle stosować się do zaleceń personelu.

Dowiedz się, jak przygotować się do USG jamy brzusznej

USG układu moczowego

USG układu moczowego to badanie ukierunkowane na ocenę narządów takich jak nerki i pęcherz moczowy. Z jego pomocą lekarz może wykonać pomiary wielkości nerek oraz grubości warstwy korowej, stwierdzić obecność zastoju moczu oraz zmian takich jak torbiele czy złogi, a takżę obliczyć objętość pęcherza. W badaniu USG można również zaobserwować guzy w obrębie nerek czy pęcherza moczowego, które zazwyczaj wymagają dokładnej oceny w badaniu tomografii komputerowej lub podczas cystoskopii.

USG Dopplerowskie

USG Dopplerowskie wykorzystuje tak zwane zjawisko Dopplera, czyli zmianę częstotliwości fali dźwiękowej odbijającej się od ruchomego poruszającego się obiektu. W przypadku badania USG Doppler jest nim krew przepływająca w naczyniach krwionośnych. Dzięki zastosowaniu tej metody, możliwe jest precyzyjne określenie kierunku oraz prędkości przepływu krwi, a na tej podstawie ocena między innymi zwężenia naczynia tętniczego przez blaszkę miażdżycową, czy potwierdzenie obecności zakrzepu w naczyniach żylnych.

USG Doppler wykorzystuje się do oceny:

 • tętnic szyjnych oraz kręgowych,
 • tętnic mózgowych,
 • aorty brzusznej i innych naczyń położonych wewnątrz jamy brzusznej, jak np. tętnice nerkowe,
 • tętnic i żył powierzchownych oraz głębokich kończyn dolnych i górnych.

USG ginekologiczne

USG to obecnie nieodłączna część badania ginekologicznego. Pozwala ono na dokładną ocenę macicy, jajowodów i jajników. Badanie może zostać wykonane z wykorzystaniem głowicy endowaginalnej (EV) lub głowicy typu convex. Wybór zależy od preferencji pacjentki, przy czym zastosowanie sondy EV umożliwia lepszą ocenę narządów wewnętrznych, ponieważ może zostać ona umiejscowiona bliżej obrazowanych struktur, a także badanie nie jest utrudnione przez gazy jelitowe. USG ginekologiczne pozwala na precyzyjne określenie fazy cyklu, wykrycie zmian takich jak mięśniaki macicy czy torbiele jajnika, a także rozpoznanie wczesnej ciąży.

USG położnicze

USG położnicze to rutynowe badania wykonywane w celu oceny rozwoju płodu. Lekarz położnik może dzięki niemu określić wiek ciążowy, wielkość oraz płeć płodu, ocenić przepływ krwi w naczyniach pępowinowych dzięki opcji Doppler, a także wykryć niektóre wady wrodzone, co pozwala na wdrożenie leczenia tuż po narodzinach, a w niektórych przypadkach nawet w łonie matki.

USG gruczołów piersiowych

USG piersi to badanie stosowane w diagnostyce zmian zlokalizowanych w obrębie piersi, na przykład guzków wykrytych podczas samobadania lub weryfikacji nieprawidłowości obecnych w innych badaniach. Badanie nie wymaga żadnego przygotowania i może zostać przeprowadzone niezależnie od fazy cyklu, a także w okresie ciąży oraz w trakcie laktacji.

USG jąder

USG to podstawowe badanie obrazowe jąder oraz najądrzy. Jest całkowicie bezbolesne, a przy tym pozwalające ocenić charakter wszelkich nieprawidłowości w obrębie jąder, takich jak wodniak jądra, żylaki powrózka nasiennego, czy zmiany o potencjalnie nowotworowym charakterze.

USG tarczycy

USG to podstawowe badanie wykorzystywane do oceny gruczołu tarczowego, a szczególnie często występujących w obrębie tego narządu zmian, takich jak guzki czy torbiele. Ponieważ tarczyca jest położona powierzchownie, przykryta jedynie przez cienką warstwę skóry, tkanki podskórnej i mięśni szyi, do jej oceny wykorzystuje się głowicę liniową o wysokiej  częstotliwości, co pozwala na uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

USG stawów

Przewagą USG w porównaniu do innych badań obrazowych jest możliwość dynamicznej oceny struktur takich jak mięśnie, ścięgna czy więzadła, dzięki czemu jest niezwykle przydatne w diagnostyce wielu chorób i urazów układu ruchu. Ograniczeniem badania USG stawów jest brak możliwości oceny struktur położonych wewnątrzstawowo, jak np. więzadła krzyżowe kolana, ponieważ ultradźwięki nie przenikają przez tkankę kostną, dlatego pełna diagnostyka może wymagać wykonania badania rezonansu magnetycznego.

Inne badania USG

W pracowni USG wykonywane są również inne badania ultrasonograficzne, w tym:

 • USG ślinianek,
 • USG węzłów chłonnych,
 • USG przezciemiączkowe niemowląt,
 • USG stawów biodrowych u niemowląt,
 • USG jam opłucnowych.

Nasi spejcaliści

Rafał Nazimek

lekarz medycyny

Tomasz Luberda

lekarz medycyny, internista

Wiktoria Wojciechowska

doktor habilitowany nauk medycznych

Anna Moczulska

lekarz medycyny (wyłącznie wizyty komercyjne!)

Renata Kosobucka-Peszat

lekarz medycyny

Daniel Pilut

lekarz medycyny

Agnieszka Danielewicz

lekarz medycyny

Anna Schnejder-Wilk

lekarz medycyny

Dorota Szymoniak-Chochół

lekarz medycyny

Małgorzata Sobczyk

lekarz medycyny

Jan Pietruszka

lekarz medycyny

Karolina Dudek-Cieniawska

lekarz medycyny

Katarzyna Durda

lekarz medycyny

Beata Dębosz

lekarz medycyny