Poradnia onkologiczna

Prywatna poradnia onkologiczna iMed24 zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Do naszej Poradni mogą zgłaszać się osoby które nie mają zdiagnozowanej choroby nowotworowej, a są zaniepokojone stanem swego zdrowia. W poradni wykonujemy specjalistyczne badania diagnostyczne z zakresu onkologii takie jak:

  • videokolposkopia,
  • biopsje grubo i cienkoigłowe,
  • diagnostyka obrazowa
- rezonans magnetyczny (MR),
- tomografia komputerowa (TK),
- mammografia (MMG),
- badania ultrasonograficzne (USG) - w tym USG piersi, tarczycy i węzłów chłonnych z elastografią*

Badania z zakresu onkologii można wykonać prywatnie w Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie. Oferujemy Pacjentom również konsultację na potrzeby innych specjalistów.

* Elastografia jest techniką badania ultrasonograficznego, w której podczas badania aparatem lekarz za pomocą głowicy USG stosuje niewielki ucisk na badany narząd. Wielkość odkształceń pod wpływem ucisku jest przetwarzana i przedstawiana za pomocą kolorowych map, tzw. elastogramów. Większość zmian nowotworowych o charakterze złośliwym jest twardsza od tkanek zdrowych lub zmian łagodnych.