Czym zajmuje się poradnia medycyny pracy?

Do najważniejszych zadań poradni medycyny pracy należy opieka nad zdrowiem i bezpieczeństwem Pracowników. Realizacja tej misji wykracza daleko poza tradycyjne podejście, polegające na realizacji okresowych badań kontrolnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Pracowników oraz Pracodawców, zapewniamy możliwość udziału w licznych programach profilaktycznych i akcjach edukacyjnych, dedykowanych indywidualnym wymaganiom poszczególnych grup zawodowych. Wierzymy, że najlepsze rezultaty daje budowa prozdrowotnych nawyków, praktykowanych zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. 

Dzięki współpracy z innymi poradniami specjalistycznymi naszego centrum, Pracownicy mają dostęp do badań profilaktycznych ukierunkowanych zarówno w kierunku schorzeń uwarunkowanych przez narażenia zawodowe, jak i powszechnych chorób cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II czy otyłość.

Jak wygląda konsultacja z zakresu medycyny pracy?

Konsultacja z lekarzem medycyny pracy nie odbiega znacząco od konsultacji z lekarzem innej specjalności. Rozpoczyna się ona zawsze od przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, ukierunkowanego przede wszystkim na ocenę obecnego stanu zdrowia, występujących chorób przewlekłych oraz przyjmowanych leków, które mogą wpływać na wykonywanie pracy na określonym stanowisku. Następnie lekarz, wykonuje lub zleca wykonanie badań dodatkowych, zależnie od indywidualnych czynników ryzyka Pacjenta oraz narażenia występującego w miejscu pracy.

Oferta Centrum Medycznego iMed24 dla Pracodawców

Wybierając Centrum Medyczne iMed24, mogą Państwo liczyć na pomoc indywidualnego Opiekuna, którego zadaniem jest koordynacja procesu badań medycyny pracy. Należy do nich identyfikacja zagrożeń specyficznych dla stanowiska pracy, planowanie wizyt oraz nadzór nad okresem ważności wydanych zaświadczeń. Pozwala to na dopasowanie oferty poradni w celu możliwie najskuteczniejszego zapobiegania narażeniom w miejscu pracy, a także przeciwdziałaniu potencjalnym chorobom zawodowym. 

Dostęp do pełnej oferty badań specjalistycznych umożliwia realizację badań w jednym miejscu, zapewnia wygodę oraz umożliwia realizację całego procesu w możliwe najkrótszym czasie. Zespół naszego Centrum Medycznego czuwa nad przyjazną atmosferą i z najwyższą dbałością podchodzi do każdego z naszych Pacjentów. 

Dzięki implementacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) indywidualna dokumentacja medyczna Pracownika jest przechowywana w jednym miejscu przez cały okres zatrudnienia. Dzięki EDM każdy z pacjentów może również uzyskać dostęp online do historii oraz wyników wykonywanych badań profilaktycznych.

Jakie badania można wykonać w Poradni Medycyny Pracy iMed24 w Krakowie?

W Poradni Medycyny Pracy Centrum Medycznego iMed24 wykonywane są:

 • badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników (na podstawie umów podpisanych z pracodawcami),
 • badania dla osób samozatrudniających się, prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • badania do promieniowania jonizującego,
 • badania wysokościowe,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne: wpis do książeczki oraz wydanie niezbędnych orzeczeń lekarskich,
 • badania dla kierowców do prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem (psychotesty, badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie),
 • badania dla instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy oraz osób kierujących, pojazdami uprzywilejowanymi (zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym").


Oferujemy także badania dla:

 • pilotów wycieczek,
 • przewodników miejskich,
 • kandydatów do Izb Lekarskich, Pielęgniarskich, Aptekarskich, Farmaceutycznych, Diagnostów Laboratoryjnych,
 • personelu lotniczego.

Nasi spejcaliści

Kazimierz Kłodziński

lekarz medycyny

Tadeusz Zgud

lekarz medycyny