Poradnia medycyny pracy

Przywiązujemy wielką wagę do wszelkich działań umożliwiających poprawę komfortu i jako­ści pracy Państwa Pracowników. Pragniemy zaproponować Państwu możliwość skorzystania z wielu programów profilaktycznych i edukacyjnych. Chcemy zmienić postrzeganie roli profilaktyki w codziennym życiu i pracy. Organizujemy akcje edukacyjne dostosowane do potrzeb poszczególnych grup zawodowych – w zależności od warunków pracy, jak również badania profilaktyczne związane z występowaniem ryzyka chorób cywilizacyjnych, np. otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia.

Oferujemy Państwu indywidualnego opiekuna, koordynującego proces badań medycyny pracy: począwszy od oceny zagrożeń na stanowiskach pracy, po umawianie wizyt i monitorowanie ter­minów ważności zaświadczeń. Proponujemy poradnictwo chorób zawodowych, prewencję na­rażeń w miejscu pracy, wizytację stanowisk pracy.

Wszystkie badania pracownicy mogą wykonywać w jednym miejscu, w możliwie jak najkrót­szym czasie, w przyjaznej atmosferze, pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry. Elektro­niczna Dokumentacja Medyczna (EHR) umożliwia przechowywanie dokumentacji danej osoby w jednym miejscu przez cały okres jej życia zawodowego. Dzięki EHR Pacjent posiada także do­stęp do historii swoich badań profilaktycznych online.

Świadomy i zdrowy pracownik to kontrola nad przyszłością firmy i prestiż pracodawcy.

W Poradni Medycyny Pracy wykonywane są:
  • badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne, dla pracowników (na podstawie umów podpisanych z pracodawcami)
  • badania dla osób samozatrudniających się, prowadzących własną działalność gospodarczą
  • badania do promieniowania jonizującego
  • badania wysokościowe
  • badania sanitarno-epidemiologiczne: wpis do książeczki oraz wydanie niezbędnych orzeczeń lekarskich
  • badania dla kierowców do prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem
  • badania dla instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy oraz osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (zgodnie z Ustawą "Pprawo o ruchu drogowym")

Oferujemy także badania dla:
  • pilotów wycieczek
  • przewodników miejskich
  • kandydatów do Izb Lekarskich, Pielęgniarskich, Aptekarskich, Farmaceutycznych, Diagnostów Laboratoryjnych

Poradnia medycyny pracy znajduje się w Centrum Medycznym iMed24 - Kraków.

Nasi spejcaliści

Kazimierz Kłodziński

lekarz medycyny

Tadeusz Zgud

lekarz medycyny