Poradnia chirurgii ręki

Ręka jest niezbędna człowiekowi przy wykonywaniu codziennych czynności. Warto uświadomić sobie, że składa się ona z 27 małych kości, połączonych poza nadgarstkiem, kilkunastoma stawami i sterowana jest 42 mięśniami. W związku z ciągłym wykorzystaniem, ręka narażona jest na wiele schorzeń i urazów. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • złamania kości śródręcza i paliczków placów,
  • zwichnięcia i urazy stawów czyli tak zwane “wybicia”,
  • urazy mięśni i ścięgien,
  • palec strzelający (zgrubienia ścięgna zginacza palca).


Lekarze z poradni chirurgii ręki zapewniają diagnostykę i leczenie urazów ręki oraz innych schorzeń i zespołów uciskowych nerwów – prowadzą poradnictwo w zakresie zespołu cieśni nadgarstka, urazów ścięgien i mięśni ręki oraz palców i przykurczów.

Poradnia chirurgii ręki działa w Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie.

Nasi spejcaliści