Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001: 2015.

Certyfikat ISO 9001:2015

Centrum Medyczne iMed24 należące do Comarch Healthcare S.A. posiada certyfikat potwierdzający, że spełnia wymagania normy ISO 9001:2015. Zakres certyfikatu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonych poradni i pracowni. Proces certyfikacji prowadzony jest przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. Certyfikat jest ważny od 2020-04-07 do 2023-04-06.

Dodatkowo w Comarch Healthcare S.A. ze względu na prowadzenie działalności związanej z projektowaniem i rozwojem oraz produkcją wyrobów medycznych został certyfikowany System Zarządzania Jakością Wyrobów Medycznych na zgodność z normą EN ISO 13485:2016. Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie i rozwój, produkcję, dystrybucję i serwisowanie systemów do monitorowania funkcji życiowych jak również usługi powdrożeniowe. Proces certyfikacji prowadzony jest również przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. Certyfikat jest ważny od 2019.04.18 do 2021.01.08.  Co więcej Comarch Healthcare S.A. posiada certyfikat EC zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC Załącznik II, z wyłączeniem Sekcji 4 ważny od 2018.03.23 do 2023.02.08.


ISO 9001:2015 Certificate

The iMed24 Medical Center belonging to Comarch Healthcare S.A. has a certificate confirming that comply with the requirements of ISO 9001:2015.
The scope of the certificate is provision of health services within the clinics and laboratories. The certification process is carried out by TUV Rheinland Poland. The certificate is valid from 2020-04-07 until 2023-04-06.

In addition, Comarch Healthcare S.A. due to the activities related to the design and development and production of medical devices, has been certified the Quality Management System for Medical Devices for compliance with the EN ISO 13485: 2016 standard. The scope of certification includes design and development, manufacture, distribution and servicing of vital functions monitoring systems as well as the post implementation services. The certification process is also carried out by TUV Rheinland Poland. The certificate is valid from 2019-04-18 until 2021-01-08. Comarch Healthcare S.A. has also an EC certificate in accordance with Directive 93/42/EEC Annex II, with the exception of Section 4 valid from 2018-03-23 until 2023-02-08.