Podstawowy pakiet badań dla dzieci do 12 roku życia

  • Podstawowy pakiet badań dla dzieci do 12 roku życia
  • Zakres podstawowego pakietu badań dla dzieci do 12 roku życia

Podstawowy pakiet badań dla dzieci do 12 roku życia

 Podstawowy pakiet badań dla dzieci do 12 roku życia

Podstawowy pakiet badań dla dzieci do 12 roku życia

Podstawowy pakiet badań dla dzieci do 12 roku życia

Badania z tego pakietu pozwolą rodzicom stwierdzić, czy ich dziecko może uprawiać daną dyscyplinę sportu. Pakiet dostosowany jest do wymagań wiekowych sportowca.
Dowiedz się więcej

Zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla Sportowców:

  • Badania okresowe
    - po 6 miesiącach od wydania orzeczenia – konsultacja lekarza medycyny sportowej - cena 100,00 zł
    - po 12 miesiącach od wydania orzeczenia – konsultacja lekarza medycyny sportowej, EKG spoczynkowe, podstawowe badania laboratoryjne - cena 160,00 zł

  • Badania kontrolne - przeznaczone dla osób, które doznały urazu - cena 100,00 zł