• Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla Sportowców
  • Zakres badań dla Sportowców

Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla Sportowców

Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla Sportowców

Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla Sportowców

Badania wstępne, okresowe i kontrolne dla Sportowców

Badania lekarskie kwalifikacyjne w celu ustalenia, czy zawodnik może uprawiać daną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu. Zakres świadczeń obejmuje również badania kontrolne, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie w czasie uprawiania określonej dyscypliny sportu, a także kontrole stosowanych metod treningowych. Badania wstępne – zakres świadczeń zawarty w Podstawowym pakiecie badań oraz w Podstawowym pakiecie badań dla dzieci.
Dowiedz się więcej

Zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla Sportowców:

  • Badania okresowe
    - po 6 miesiącach od wydania orzeczenia – konsultacja lekarza medycyny sportowej - cena 100,00 zł
    - po 12 miesiącach od wydania orzeczenia – konsultacja lekarza medycyny sportowej, EKG spoczynkowe, podstawowe badania laboratoryjne - cena 160,00 zł

  • Badania kontrolne - przeznaczone dla osób, które doznały urazu - cena 100,00 zł