Profilaktyka jako źródło zdrowia

Rosnąca świadomość pacjentów oraz nacisk na profilaktykę i zapobieganie chorobom prowadzą do zasadniczej zmiany postrzegania roli współczesnej medycyny. Inwestowanie w promocję zdrowia niesie wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla ich pracodawcy. Motywacja do pracy, lojalność i zaufanie rosną wobec firm, które dbają o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin. Przeprowadzanie profilaktycznych badań screeningowych jest uzupełnieniem pakietu świadczeń pozapłacowych dla pracowników, postrzegających dodatkową opiekę medyczną jako istotną formę gratyfikacji.

Badania screeningowe

W ramach wszystkich pakietów screeningowych można dowolnie komponować badania, które tak jak i konsultacje lekarskie realizowane są w siedzibie pracodawcy. Usługa screeningu medycznego świadczona jest przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działające w Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie.

 

badania w siedzibie firmy

Beneficjenci

screening medyczny dla firm

Referencje

O badaniu pracowników metodą diagnostyki teleholterowskiej:


„Do programu zgłosiło się ponad stu pracowników, zainteresowanych pogłębioną diagnostyką zaburzeń rytmu serca. Od każdej z tych osób zebrano wywiad medyczny oraz dane dotyczące stylu życia. Dokonano też pomiaru masy ciała oraz wykonano stacjonarne EKG. Przez cały okres badania każdy z pacjentów pozostawał pod opieką Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które reagowało w przypadku wykrycia groźnych dla zdrowia zaburzeń rytmu serca. Wynikiem programu było wydanie pracownikom opisu dobowego rytmu serca, zindywidualizowanych zaleceń lekarskich dotyczących stanu zdrowia i życia oraz procentowej skali ryzyka SCORE.”

Artur Sebesta, Prezes Zarządu Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o.

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Poznaj naszą ofertę: