Na czym polega Zdalna Opieka Kardiologiczna

Zdalna Opieka Kardiologiczna umożliwia stały monitoring pracy serca, dzięki przenośnemu rejestratorowi sygnału EKG i ruchów oddechowych. Za pomocą wbudowanych algorytmów detekcji aparat wykrywa zaburzenia rytmu serca Pacjenta. Odpowiednie fragmenty zapisu sygnału EKG są transmitowane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej (znajdującego się w iMed24, w Krakowie) i poddawane szczegółowej analizie. W przypadku wykrycia anomalii ratownik medyczny postępując zgodnie z zaplanowanym schematem działania: zbiera szczegółowy wywiad medyczny i kieruje Pacjenta na zdalną konsultację lekarską, omawia konkretny przypadek z lekarzem dyżurującym, a w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu - wzywa karetkę pogotowia. Jeżeli Pacjent poczuje się źle może również samodzielnie zainicjować przesył danych EKG do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24.

 

imed24_zdalna_opieka_medyczna_serce_foto

Zalety Zdalnej Opieki Kardiologicznej

 

imed24_zdalna_opieka_medyczna_kardio_zalety_dla_pacjenta

  

Jak to działa

imed24_zdalna_opieka_kardiologiczna_jak_to_dziala

  

Przykłady zastosowań

imed24_zdalna_opieka_medyczna_kardio1_foto

TELEMONITORING KARDIOLOGICZNY

Rejestracja rytmu serca w dowolnych interwałach czasowych. Pacjent sam decyduje kiedy i jak długo trwa badanie realizowane pod stałą opieką specjalistów medycznych. Badanie można wykonywać całodobowo lub podczas wybranych aktywności w ciągu dnia (np.: rehabilitacji, spaceru), a także w sytuacjach odczuwanych dolegliwości. Dane są na bieżąco analizowane przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24. Po zakończeniu badania Pacjent otrzymuje raport z telemonitoringu wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania.

 

imed24_zdalna_opieka_medyczna_kardio2_foto

HOLTER EKG Z MONITORINGIEM

Całodobowa rejestracja rytmu mięśnia serca (7 lub 12 odprowadzeń). Dzięki zastosowaniu wymiennych modułów bateryjnych badanie może być realizowane długoterminowo - bez przerw w zapisie. Poza rejestracją danych aparat transmituje informacje o wykrytych automatycznie zaburzeniach do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24, gdzie podejmowane są odpowiednie interwencje. Dzięki wbudowanym modułom GPS i GSM ratownicy mogą wezwać pomoc bezpośrednio do miejsca, w którym znajduje się Pacjent.

 

imed24_zdalna_opieka_medyczna_kardio3_foto

ZDALNE EKG NA ŻYCZENIE

Wykonywanie EKG spoczynkowego (12 odprowadzeń) w dowolnym miejscu i czasie. Pacjent realizuje badanie samodzielnie, zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Wynik jest od razu transmitowany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24. Opis badania - w formie wiadomości tekstowej - jest wysyłany bezpośrednio do urządzenia rejestrującego zapis EKG. W nagłej sytuacji może być również podejmowany kontakt telefoniczny z Pacjentem. Badanie EKG realizowane w takim trybie może być również wykonywane dla grup Pacjentów.

 

imed24_zdalna_opieka_medyczna_kardio4_foto

 EVENT HOLTER

Wielokrotna rejestracja krótkich fragmentów EKG, związanych z określonymi objawami. Metoda pozwala ustalić przyczynę odczuwanych przez Pacjenta dolegliwości, tj.: palpitacje, kołatania, omdlenia czy ból. Przy pojawieniu się określonych objawów Pacjent umieszcza rejestrator na klatce piersiowej, aby zarejestrować podłoże dolegliwości, które często nie występują w trakcie wycinkowej, 24-godzinnej rejestracji holterowskiej. Każdy zapis transmitowany jest do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24, gdzie wykonywana jest jego interpretacja.

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Poznaj naszą ofertę: