Poradnie i specjaliści

Paweł Nastałek - dr n. med.

Ur. 13 grudnia 1980 roku w Krakowie, specjalista chorób wewnętrznych, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, asystent na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ.  

Studia na Wydziale Lekarskim ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku (indywidualny tok studiów). W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w 2013 roku rozpoczął szkolenie  specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc. W 2012 roku otworzył przewód doktorski w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł pracy doktorskiej ,,Wykorzystanie 24-godzinnego monitorowania akcji serca metodą  Holtera w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych chorych z ciężką postacią obturacyjnego bezdechu sennego’’). W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób płuc. 

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu, a także chorób wewnętrznych, w tym chorób płuc. W codziennej praktyce klinicznej łączy opiekę nad pacjentami z dydaktyką studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Jest autorem i współautorem prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Poznaj naszą ofertę: