Poradnie i specjaliści

Aleksander Kania - dr med.

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, adiunkt Kliniki Pulmonologii w Krakowie. Tworzył pierwsze w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie stanowisko do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu. Problematyką tą zajmuje się od 1999 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad snem, American Academy of Sleep Medicine oraz Sekcji Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu oraz Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Ukończył certyfikowane kursy w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu organizowane przez European Respiratory Society. Doświadczenie zawodowe pogłębiał na stypendiach naukowych w McMaster University w Kanadzie oraz Leiden Univercity Medical Centre w Holandii. Bezdech w czasie snu oraz leczenie niewydolności oddychania metodą wentylacji nieinwazyjnej stanowią jego szczególną przestrzeń zainteresowań zawodowych. Nieustająco stara się podnosić swoje zawodowe kompetencje. Zajmuje się szeroko problematyką chorób płuc łącząc zdobywane umiejętności z pasją uprawianego zawodu.

 

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Poznaj naszą ofertę: