Poradnia leczenia bólu

Ból to przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających lub zagrażających uszkodzeniu tkanki.

Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Ból często zwiastuje chorobę oraz towarzyszy wielu rodzajom schorzeń np. stanom zapalnym, urazom, zazwyczaj jednak mija wraz z ustąpieniem jednostki chorobowej. W przypadku gdy ból nie ustępuje, staje się chorobą samą w sobie, przyczyniając się w istotny sposób do obniżenia komfortu życia Pacjenta. Nękający ból trwający wiele tygodni lub miesięcy może powodować zaburzenia emocjonalne, depresję czy prowadzić do zaburzeń snu.

Głównym celem leczenia przewlekłego bólu jest zmniejszenie jego nasilenia, co prowadzi do poprawy samopoczucia Pacjenta.

W Poradni Leczenia Bólu diagnozujemy oraz leczymy dwa rodzaje bólu, wymagające różnego podejścia terapeutycznego:

 • ból ostry
 • ból przewlekły

Oprócz farmakoterapii stosujemy metody terapeutyczne takie jak: blokady, neurolizy, termolezje czy metody neuromodulacyjne. Nasze działania zmierzają do wyboru najbardziej bezpiecznych dla Pacjenta sposobów leczenia.

Do chorób leczonych w Poradni należą:

 • bóle nerwu twarzowego, atypowe bóle twarzy, zapalenia i dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowegobóle głowy: migrenowe, klasterowe, potyliczne neuralgi
 • bóle kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego zarówno pourazowe, jak i o charakterze zwyrodnieniowym
 • bóle stawów barkowych, łokciowych, dłoni, palców rąk
 • bóle stawów biodrowych, kolanowych, stóp
 • neuralgie popółpaścowe, polineuropatia cukrzycowa
 • bóle towarzyszące chorobom nowotworowym
 • złożone wieloobjawowe miejscowe zespoły bólowe
 • fibromialgie
 • polymialgie
 • osteoporoza z zespołami bólowymi
 • przetrwałe bóle pooperacyjne

Poradnia leczenia bólu przewlekłego i ostrego znajduje się w Centrum Medycznym iMed24 - Kraków.