Poradnie i specjaliści

Hipertensjolog Wojciech Lubaszewski - dr n. med.

Specjalista I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Specjalista hipertensjologii (nadciśnienia tętniczego).

Clinical Hypertension Specialist of the European Society of Hypertension (tytuł - Europejski Specjalista Nadciśnienia Tętniczego uzyskał w 2001r. jako jeden z pierwszych w Polsce).

Jest lekarzem z 25 letnim stażem pracy. W tym: 20 lat - I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego – Instytut Kardiologii, Collegium Medicum UJ (początkowo asystent kliniki, a od 1998 do 2007 adiunkt).

3 lata - Medicinkliniken Landstinget Gävleborg - Szwecja (lekarz specjalista).

W trakcie pracy w I Klinice Kardiologii i Nadciśnienia tętniczego w 1996r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych (Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński). Poza działalnością kliniczną prowadził dydaktykę studentów medycyny i kształcenie podyplomowe lekarzy. Brał udział w licznych programach badawczych krajowych (prace własne, statutowe, granty KBN) i międzynarodowych. Jest autorem 35 publikacji medycznych (artykuły w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz rozdziały w kilku monografiach dotyczących nadciśnienia tętniczego i chorób serca). Przedstawił 83 prezentacje naukowe na kongresach i zjazdach naukowych krajowych i międzynarodowych. Dwukrotnie w roku 1996 i 2000 otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego za najlepszą publikację roku. Odbył szkolenia zagraniczne z kardiologii oraz hipertensjologii, głównie w Niemczech i Szwecji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, European Society of Cardiology i European Society of Hypertension.

Zakres działalności lekarskiej (osoby dorosłe) obejmuje: konsultacja kardiologiczna, konsultacja hipertensjologiczna, EKG (spoczynkowe i wysiłkowe), Holter- EKG, ABPM- Holter ciśnieniowy.

Lekarz prowadzi kontr-konsultacje.

Szczególne zainteresowania w dziedzinie medycznej to: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca oraz zaburzenia rytmu i przewodzenia.

Czas wolny poza podnoszeniem kwalifikacji zawodowych spędza na: żeglarstwie i windsurfingu oraz turystyce. W zimie uprawia aktywnie narciarstwo zjazdowe i biegowe.

Zna język szwedzki.

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Umów się na wizytę już dziś!

Kontakt

Poznaj naszą ofertę: