Poradnie i specjaliści

Gastroenterolog Zbigniew Śliwowski - dr n. med.

Specjalizacja – gastroenterologia, choroby wewnętrzne 

Ukończył studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. W 1992 roku odbył staż podyplomowy w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie, a następnie podjął pracę na II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. G. Narutowicza oraz w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Kolejno uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych.

Od 1995 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach etatu naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od kilku lat jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Fizjologii.

W 1998 roku obronił pracę doktorską pt.: "Rola układu adrenergicznego w gastroprotekcji i regulacji krążenia żołądkowego". Jest kilkukrotnym laureatem nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo cyklu prac dotyczących gastroenterologii.

W 1999 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, kontynuując naukę w I Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Następnie w 2003 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu gastroenterologii z praktyczną umiejętnością wykonywania panendoskopii i kolonoskopii.

Od 18 lat wykonuje badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Odbył szereg praktycznych kursów z tego zakresu m.in.:

  • kurs panendoskopii pod kierunkiem pana Profesora K. Gibińskiego w Klinice Gastroenterologii Śląskiej Akademii Medycznej,
  • kursy kolonoskopii i endoskopii zabiegowej w Klinice Gastroenterologii CMKP w Warszawie,
  • kursy ultrasonografii.

Przez około rok współpracował z Oddziałem Gastroenterologii Specjalistycznego Szpitala im. Św. Barbary w Sosnowcu, gdzie wykonywał badania endoskopowe.

Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. W latach 2003-2008 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, a od 2008 r pełni funkcję zastępcy sekretarza Zarządu Głównego tego towarzystwa naukowego.

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Umów się na wizytę już dziś!

Kontakt

Poznaj naszą ofertę: