Poradnie i specjaliści

Aleksander Kania - dr med.

Ur. 26 lutego 1974 roku w Cieszynie, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych otrzymał z wyróżnieniem w 2007 roku. Tworzył pierwsze w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie stanowisko do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu. Problematyką tą zajmuje się od 1999 roku. Jest członkiem Sekcji Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu oraz Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Pracuje jako sekretarz Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Ukończył certyfikowane kursy w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu organizowane przez European Respiratory Society oraz liczne kursy w tym zakresie i zakresie prowadzenia nieinwazyjnej wentylacji w kraju i za granicą. Doświadczenie zawodowe pogłębiał na stypendiach naukowych w McMaster University w Kanadzie oraz Leiden Univercity Medical Centre w Holandii. Bezdech w czasie snu oraz leczenie niewydolności oddychania metodą wentylacji nieinwazyjnej stanowią jego szczególną przestrzeń zainteresowań zawodowych. Nieustająco stara się podnosić swoje zawodowe kompetencje. Zajmuje się szeroko problematyką chorób płuc łącząc zdobywane umiejętności z pasją uprawianego zawodu.

 

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Poznaj naszą ofertę: