Poradnia alergologiczna

Alergia to choroba cywilizacyjna, która dotyka coraz więcej osób. Współczesny tryb życia oraz zanieczyszczenia środowiska, są przyczyną często pojawiających się dolegliwości takich jak: alergiczny nieżyt nosa, astma, alergie pokarmowe, czy też atopowe zapalenie skóry. Podstawowe znaczenie w leczeniu alergii ma szczegółowy wywiad z Pacjentem dotyczący stylu życia, nawyków żywieniowych, miejsca pracy i okoliczności pojawienia się objawów. Na tej podstawie ustalamy diagnostykę, plan terapii i odpowiednią profilaktykę. Naszym celem jest edukacja Pacjen-tów. Chcielibyśmy, aby mieli Oni świadomość, że podejmując odpowiednie działania, są w stanie znacznie ograniczyć występowanie reakcji alergicznych.

 

 

Cel

Przeprowadzenie przesiewowej, profilaktycznej diagnostyki w kierunku osteoporozy, na którą cierpi coraz większy odsetek społeczeństwa w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Złamania niskoenergetyczne prowokowane przez osteoporozę mogą prowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci.

 

screening osteoporoza

 

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Badania screeningowe

W ramach wszystkich pakietów screeningowych można dowolnie komponować badania, które tak jak i konsultacje lekarskie realizowane są w siedzibie pracodawcy. Usługa screeningu medycznego świadczona jest przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działające w Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie.

 

badania w siedzibie firmy

Warto wiedzieć

Osteoporoza jest jedną z najczęstszych chorób dorosłej populacji. Szacowana liczba chorych w Polsce to ok. 4 mln (20% dorosłych). Co najmniej jedna na trzy kobiety i jeden na pięciu mężczyzn powyżej 50 roku życia dozna złamania spowodowanego osteoporozą. 50% osób starszych, doświadczających złamania szyjki kości udowej staje się niepełnosprawna i traci zdolność do samodzielnego życia rok po złamaniu, a co najmniej jedna na pięć umiera przed upływem roku od złamania.

Źródło: Raport Osteoporoza - cicha epidemia w Polsce, Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Kraków 2015

Beneficjenci

screening medyczny dla firm

Kontakt

Oferta dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb firmy.


W celu zapoznania się ze szczegółami prosimy o kontakt: dzialsprzedazy@imed24.pl

 

Referencje

O badaniu pracowników metodą diagnostyki teleholterowskiej:


„Do programu zgłosiło się ponad stu pracowników, zainteresowanych pogłębioną diagnostyką zaburzeń rytmu serca. Od każdej z tych osób zebrano wywiad medyczny oraz dane dotyczące stylu życia. Dokonano też pomiaru masy ciała oraz wykonano stacjonarne EKG. Przez cały okres badania każdy z pacjentów pozostawał pod opieką Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które reagowało w przypadku wykrycia groźnych dla zdrowia zaburzeń rytmu serca. Wynikiem programu było wydanie pracownikom opisu dobowego rytmu serca, zindywidualizowanych zaleceń lekarskich dotyczących stanu zdrowia i życia oraz procentowej skali ryzyka SCORE.”

Artur Sebesta, Prezes Zarządu Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o.

Poznaj naszą ofertę: