Przesiewowe badania raka jelita grubego - bezpłatny program profilaktyczny

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce (według danych zamieszczonych na stronie Programu Badań Przesiewowych). 

Program przesiewowych badań jelita grubego jest elementem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego. 

Kolonoskopia jest badaniem umożliwiającym wykrycie guza wraz z ewentualnymi zmianami współwystępującymi. W trakcie badanie możliwe jest także pobranie wycinków do badania histopatologicznego.

 

imed24_jelito_grube_logo_program_badan_przesiewowych

 

imed24_kolonoskopia_jelito_grube 

 

Kto może skorzystać z bezpłatnego programu

  • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • osoby  w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha*

 

*W tej grupie osób konieczne jest  potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienie tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

 

 imed24_kolonoskopia_pacjenci

 

Na czym polega badanie

Badanie przesiewowe polega na wykonaniu pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauchina.

Kolonoskopia przesiewowa obejmuje również:

  • pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy
  • usunięcie polipów wielkości do 10 mm

Wszystkie wycinki i usunięte w ramach badań polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu we współpracujących pracowniach ednoskopowych. Pacjenci otrzymują opisy histopatologiczne wraz z zaleceniami co do dalszego leczenia lub nadzoru w przyszłości. 

 

imed24_lekarz_przy_kolonoskopie

 

 

Jak przygotować się do badania

Na 7 dni przed planowaną datą kolonoskopii należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza. Osoby przyjmujące leki antyagregacyjne, przeciwzakrzepowe powinny skontaktować się z lekarzem (konieczna może być zmiana lub tymczasowe odstawienie leku).

Na 3 dni przed planowanym zabiegiem powinno się unikać posiłków stałych – wskazana jest dieta płynna. 

Dzień przed kolonoskopią należy unikać napojów gazowanych i mleka. Na kilkanaście godzin przed zabiegiem należy rozpocząć przyjmowanie specjalnego preparatu, stanowiącego ostatni etap przygotowania.   

imed24_kolonoskopia_sprzet

Sposób kwalifikacji

Pacjenta na badanie kieruje lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Kandydaci do badania kierowani są do Centrum Medycznego iMed24 ze specjalnie przygotowaną ankietą. Ankietę można przesłać do ośrodka przesiewowego pocztą, faksem, dostarczyć osobiście lub wysłać na adres kolonoskopia@imed24.pl. Centrum Medyczne iMed24 po zakwalifikowaniu skontaktuje się z Pacjentem, celem ustalenia terminu badania. 

ankieta_kwalifikacji_rak_jelita     >> Pobierz ankietę kwalifikacyjną

Już teraz podaj nam adres e-mail! I korzystaj na bieżąco z nowych promocji i zniżek w CM iMed24!

Poznaj naszą ofertę: