Videoendoskopia

 

Pacjentom u których nie można wykonać badania techniką videoendoskopii, oferujemy badanie kolonoskopii wirtualnej za pomocą tomografii komputerowej. Chcąc zapewnić Pacjentowi komfort, w trakcie badania w poradni gastroentorologicznej umoż­liwiamy wykonanie zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

 

Sprawdź jak przygotować się do badań endoskopowych