• Медичний пакет для біженців з України (Pakiet medyczny dla uchodźców z Ukrainy)
 • Обсяг пакету (Zakres pakietu)
Індивідуальна підписка 99,00 злотих на місяць, Партнерська підписка 195,00 злотих на місяць, Сімейний абонемент 380,00 злотих на місяць (Abonament indywidualny: 99zł miesięcznie/ Abonament partnerski: 195zł miesięcznie/ Abonament rodzinny: 380zł miesięcznie)

Індивідуальна підписка 99,00 злотих на місяць, Партнерська підписка 195,00 злотих на місяць, Сімейний абонемент 380,00 злотих на місяць (Abonament indywidualny: 99zł miesięcznie/ Abonament partnerski: 195zł miesięcznie/ Abonament rodzinny: 380zł miesięcznie)

Пакет передбачає комплексне медичне обслуговування в нашому центрі: доступ до спеціалістів, лабораторні та діагностичні дослідження, амбулаторні процедури та стоматологічну допомогу. Пакет на вибір у трьох варіантах: індивідуальний, партнерський та сімейний.

(Pakiet zapewnia kompleksową opiekę medyczną na terenie naszego centrum: dostęp do specjalistów, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych oraz opieki stomatologicznej. Pakiet do wyboru w trzech wariantach: indywidualnym, partnerskim i rodzinnym.)

Ознайомтесь з деталями (Zapoznaj się ze szczegółami)

Доступ до спеціалістів (Dostęp do specjalistów)

 • загальний хірург (chirurg ogólny)
 • дерматолог (dermatolog)
 • гастролог (gastrolog)
 • гінеколог (ginekolog)
 • ларинголог (laryngolog)
 • лікар внутрішніх хвороб (інтерніст) (lekarz chorób wewnętrznych - internista)
 • невропатолог (neurolog)
 • окуліст (okulista)
 • алерголог (alergolog)
 • діабетолог (diabetolog)
 • ендокринолог (endokrynolog)
 • кардіолог (kardiolog)
 • ревматолог (reumatolog)
 • oртопед (ortopeda)
 • уролог (urolog)
 • лікар-інфекціоніст (lekarz chorób zakaźnych)
 • нефролог (nefrolog)
 • пуль монолог (pulmonolog)
 • рентгенолог (radiolog)

Доступ до спеціалістів – діти до 16 років (Dostęp do specjalistów - dzieci do 16 r.ż.)

 • педіатр (pediatra)
 • дерматолог (dermatolog)
 • ларинголог (laryngolog)
 • окуліст (okulista)
 • невропатолог (neurolog)
 • алерголог (alergolog)
 • ортопед (ortopeda)

Сестринський догляд в поліклініці (Opieka pielęgniarska na terenie przychodni)

 • донорство крові (pobranie krwi)
 • введення перорального препарату (podanie leku doustnego)
 • підшкірні, внутрішньом’язові, внутрішньовенні ін’єкції (вимагається лікарем) (iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna -wymagane zlecenie od lekarza) )
 • з’єднання для крапельної інфузії (podłączenie wlewu kroplówkowego))
 • вимірювання тиску RR (pomiar ciśnienia RR)
 • вимірювання маси тіла (pomiar wagi ciała)
 • накладання простої (одної) пов'язки (założenie opatrunku prostego - jednego)
 • проста зміна одягу (zmiana opatrunku prostego)
 • аналіз сечі стрип-методом (badanie moczu metodą paskową)
 • вимірювання цукру (глюкометр) (pomiar cukru - glukometr)
 • зняття швів після операції, виконаної в CM iMed24 (usunięcie szwów po zabiegu wykonanym w CM iMed24)
 • місцева анестезія (znieczulenie miejscowe)
 • видалення кліща (usunięcie kleszcza)

Амбулаторні загальномедичні процедури (Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie)

 • взяття мазка / посіву (pobranie wymazu/posiewu)
 • вимірювання артеріального тиску (pomiar ciśnienia tętniczego) )
 • вимірювання зросту та ваги (pomiar wzrostu i wagi ciała))
 • імунотерапія (серія десенсибілізуючих ін’єкцій препаратом, який надає пацієнт) (immunoterapia (seria iniekcji odczulających z lekiem dostarczonym przez Pacjenta))

Амбулаторні хірургічні процедури (Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne)

 • накладання та зміна пов’язки, яка не потребує хірургічних засобів (założenie i zmiana opatrunku, który nie wymaga zaopatrzenia chirurgicznego)
 • взяття мазка і посів (pobranie wymazu i posiewu)
 • зняття швів після процедур, проведених у CM iMed24 (usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w CM iMed24)
 • зняття швів після процедур, проведених поза CM iMed24 (класифікація випадку за оцінкою лікаря, включаючи зняття швів після пологів) (usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza CM iMed24 (klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza, w tym zdejmowanie szwów po porodzie))
 • ушивання рани (szycie rany)
 • розріз абсцесу (nacięcie ropnia)
 • місцева анестезія (znieczulenie miejscowe)

Амбулаторні ларингологічні процедури (Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne)

 • введення або видалення передньої тампонади носа (założenie lub usunięcie przedniej tamponady nosa)
 • продування та катетеризація євстахієвих труб (przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbek słuchowych)
 • коагуляція судин носової перегородки (koagulacja naczyń przegrody nosa коагуляція судин носової перегородки)
 • видалення стороннього тіла з носа / вуха / горла (usunięcie ciała obcego z nosa/ucha/gardła)
 • промивання носа/вуха (płukanie nosa/ucha)
 • накладання або зміна іншої ЛОР-пов'язки (założenie lub zmiana innego opatrunku laryngologicznego)
 • установка / зміна / видалення фільтра (założenie/zmiana/usunięcie sączka)
 • непряма ларингоскопія (laryngoskopia pośrednia)
 • взяття мазка / посіву (pobranie wymazu/posiewu)
 • інтраназальне введення протиконгестантів (donosowe podanie leku obkurczającego)
 • слизова оболонка носа (śluzówki nosa)

Амбулаторні офтальмологічні процедури (Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne)

 • огляд очного дна (Badanie dna oka)
 • вимірювання внутрішньоочного тиску (pomiar ciśnienia śródgałkowego)
 • видалення стороннього тіла з ока (usunięcie ciała obcego z oka)
 • тест на гостроту зору (авторефрактометрічний тест) (badanie ostrości widzenia - badanie autorefraktometrem))
 • введення препарату в кон'юнктивальний мішок (podanie leku do worka spojówkowego)
 • промивання кон'юнктивального мішка (płukanie worka spojówkowego)
 • гоніоскопія (gonioskopia)
 • взяття мазка / посіву (pobranie wymazu/posiewu)
 • вибір окулярів (dobór okularów)
 • підбір контактних лінз (dobór soczewek kontaktowych)

Амбулаторне дерматологічне лікування (Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne)

 • дерматоскопія (dermatoskopia)
 • дерматоскопія (pobranie wymazu/posiewu)

Амбулаторні гінекологічні процедури (Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne)

 • цитологія (cytologia)

Ортопедичні амбулаторні процедури (Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne)

 • накладання / зміна / зняття гіпсової пов'язки (założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego)
 • репозиція перелому (repozycja złamania)
 • накладання / зміна пов'язки (założenie/zmiana opatrunku)
 • післясуглобові та навколосуглобові ін’єкції (iniekcje odstawowe i okołostawowe)
 • пункція суглоба - збір матеріалу для дослідження (punkcja stawu – pobranie materiału do badań)
 • припускаючи гумку (założenie opaski elastycznej)
 • накладання шини / слінга (założenie szyny/temblaka)
 • введення / регулювання кортеза або стабілізатора (założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora)

Лабораторні дослідження сечі (Badania laboratoryjne z moczu)

 • загальний аналіз сечі (badanie ogólne moczu)
 • сечова кислота (kwas moczowy)
 • амілаза сечі (amylaza w moczu)
 • дослідження складу сечового каменю (badanie składu kamienia moczowego)
 • білок (добове виділення з сечею) (białko (dobowe wydalanie, w moczu))
 • хлориди (chlorki)
 • глюкози (glukoza)
 • креатинін (kreatynina)
 • сечовина (в сечі, добові виділення) (mocznik (w moczu, dobowe wydalanie))
 • магній, натрію, кальцій (magnez, sód, wapń)

Культури та мазки (Posiewy i wymazy)

 • кисневий бактеріологічний посів з антибіограмою (з: рани, рота, горла, носа, ока, вуха) (posiew bakteriologiczny tlenowy z antybiogramem z: rany, jamy ustnej, gardła, nosa, oka, ucha) )
 • посів на Candida (вагіна, кал) (posiew w kierunku Candida (pochwa, kał))
 • посів сечі (загальний огляд) (posiew z moczu (badanie ogólne))
 • посів сечі з антибіограмою (posiew moczu z antybiogramem)
 • бактеріологічний мазок (вуха, ніс, горло) (wymaz bakteriologiczny (ucho, nos, gardło))
 • бактеріологічний мазок + антибіограма (вуха, носа, горла) (wymaz bakteriologiczny + antybiogram (ucho, nos, gardło))

Інший (Inne)

 • кал прихована кров (krew utajona w kale)
 • паразитологія калу (kał parazytologia)

Картинна діагностика: рентгенівський знімок (Diagnostyka obrazowa: RTG)

 • Рентгенографія всього хребта AP (стоячи, стоячи + збоку), Рентгенографія шийного відділу хребта (косий, бічний + косий - 3 проекції, бічний, AP + бічний), Рентген грудного відділу хребта (бічний, косий, AP + бічний, AP + бічний + косий), Рентгенографія поперекового відділу хребта (фланг, AP + фланг, AP + фланг + косий), Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта косий, AP + збоку, для авіації) (RTG kręgosłupa: całego, szyjnego, piersiowego, lędzwiowego, lędzwiowo-krzyżowego)
 • Функціональна рентгенографія поперекового та шийного відділів хребта (RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego )
 • Рентген грудної клітки (+ збоку, збоку, інше) (RTG klatki piersiowej)
 • Рентгенографія черевної порожнини (лежачи, стоячи, інше) (RTG jamy brzusznej)
 • Рентген грудної клітки (щитоподібна залоза, трахея) (RTG klatki piersiowej (tarczycy, tchawicy))
 • Рентген ключиці (RTG obojczyka)
 • Функціональна рентгенографія скронево-нижньощелепних суглобів (RTG czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych)
 • Рентгенографія крижів і куприка (RTG kości krzyżowej i guzicznej)
 • Рентген таза та кульшових суглобів (RTG miednicy i stawów biodrowych)
 • Рентген плеча / надпліччя (осьовий лівий, осьовий правий, осьовий обох, AP + лівий бік, AP + сторона обох порівняльних знімків, AP + правий бік, лівий AP, правий AP) (RTG barku/ramienia) )
 • Рентген зап'ястя / кисті (обидва, зліва, справа, AP + збоку / косою) (RTG nadgarstka/dłoni)
 • Рентген кисті (ПА: обидві, зліва, справа; збоку: зліва, справа, кістковий вік) (RTG ręki)
 • Рентгенографія колінного АП (+ права сторона, + ліва сторона, + обидва боки)(RTG kolana AP)
 • Рентген АП стопи + скос (обидва, справа, зліва, порівняльний) (RTG stopy AP+skos)
 • Рентгенографія нижніх кінцівок ПА обох (RTG kończyn dolnych AP obu)
 • Рентген пазух (RTG zatok)
 • Рентген ротаторний зуб (RTG ząb obrotnika )
 • Рентгенографія стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy)
 • Рентгенографія черепа (ПА + сторона, ПА + сторона + основа, основа, дотична, турецьке сідло, напівосьове за Орлеєм, очні западини) (RTG czaszki)
 • Рентген гомілковостопного суглоба (АП + зліва, справа, з обох боків) (RTG stawu skokowo-goleniowego )
 • Рентген гортані, Рентген шиї в сторону, Рентген нижньої щелепи (RTG krtani, szyi bok, żuchwy )
 • Черепно-лицевий рентген (стандартний, набір сечовини) (RTG twarzoczaszki (zwykłe, komplet ureazowy))
 • Рентгенографія черепа - набір сечовини (RTG czaszki – komplet ureazowy)
 • Рентген носоглотки, Бічна рентгенографія носа (RTG nosogardła, RTG nosa boczne)
 • Рентген орбіти + сторона (2 проекції) (RTG oczodołów+boczne (2 projekcje))
 • Рентгенографія скроневих кісток за Шуллером-Стеверсом (RTG kości skroniowych wg Schullera-Steversa)
 • Рентген АП моста, Рентген грудної кістки/бічної грудної клітки, Рентгенографія ребер (одна сторона) в 2 нахилах (RTG mostka AP, RTG mostka/boczne klatki piersiowej, RTG żeber (jedna strona) w 2 skosach)
 • Рентген стегон + гомілки (RTG uda+podudzia)
 • Рентген плеснових кісток, Рентген п'ятки (осьовий, бічний) (RTG kości śródstopia, RTG pięty (osiowe, boczne))
 • Рентгенографія стегнової кістки AP (+ лівий / правий бік) (RTG kości udowej AP+bok lewej/prawej))
 • Рентген ладьевидной кістки (зліва, справа) (RTG kości łódeczkowatej (lewej, prawej))
 • Рентген лопатки (зліва, справа) (RTG łopatki (lewej, prawej))
 • Рентген ліктя / передпліччя (обидва AP + сторона, лівий AP + бік, правий AP + сторона) (RTG łokcia/przedramienia (obu AP+bok, lewego AP+bok, prawego AP+bok))
 • Рентгенографія передпліччя AP + сторона (обидві, зліва, справа) (RTG przedramienia AP+bok (obu, lewego, prawego))
 • Рентген пальця/пальців AP + сторона/косий (стопи: права, ліва; руки: обидві, права, ліва) (RTG palca/palców AP+bok/skos (stopy: prawej, lewej; rąk: obu, prawej, lewej))
 • Рентген кульшового суглоба (AP: обидва, лівий, правий; осьовий: лівий, правий) (RTG stawu biodrowego (AP: obu, lewego, prawego; osiowe: lewego, prawego))
 • Рентгенографія крижово-клубових суглобів (ПА, косі) (RTG stawów krzyżowo-biodrowych (PA, skosy))
 • Рентген гомілки (гомілки) AP + збоку (обидві, зліва, справа) (RTG podudzia (goleni) AP+bok (obu, lewego, prawego))
 • Рентгенографія осьової колінної чашечки (обидва - також у 2 і 3 положеннях, зліва, справа) (RTG rzepki osiowe (obu – także w 2 i 3 ustawieniach, lewej, prawej))
 • Рентген колінного суглоба збоку (RTG stawu kolanowego boczne)
 • Рентген урографія (RTG urografia)
 • Рентгенівська постурографія (RTG posturografia)

Лабораторні дослідження з сироваткою

 • OB
 • ALAT
 • АСПАТ
 • амілаза
 • бета-ХГЛ
 • білірубін (загальний, проміжний, вільний)
 • хлориди
 • олестерин (загальний, ЛПНЩ, ЛПВЩ)
 • КПК С
 • CRP S
 • лужна фосфатаза
 • фосфор
 • GGTP
 • глюкоза, глюкози після навантаження 2 год
 • кліренс креатиніну
 • коагулограма (ЧЧТ, INR)
 • креатинін
 • ліпідограма
 • магній
 • сечовина
 • морфологія (також: з автоматичним або ручним мазком)
 • тромбоцити
 • антитіла до Helicobacter pylori
 • калій
 • ПСА
 • натрію
 • експрес-тест на тропонін
 • тригліцериди
 • ТТГ
 • загальний кальцій
 • залізо
 • ASO
 • альбумін
 • загальний білок
 • CKMB
 • С-пептид
 • DHEAS = SDHA
 • діастаз
 • естрадіол
 • фібриноген
 • ФСГ
 • FT3 i FT4
 • група крові
 • глікозидний гемоглобін HbA1C
 • соматотропін
 • інсулін
 • кортизол
 • Фолієва кислота
 • РФ
 • Тест Ваалера-Роуза
 • вести
 • TgAB антитіла
 • протимікробний
 • ТПО
 • TPOAb
 • пролактин
 • протеїнограма
 • HBs антиген
 • антитіла до HCV, антитіла до ВІЛ
 • AFP
 • альбумін (добова екскреція)
 • альдостерон
 • альфа-ХГЛ
 • АЧТВ / INR
 • білка в рідинах організму
 • прямий білірубін
 • CHE холінестераза
 • Естріолу вільний
 • феритин
 • кисла фосфатаза
 • фосфати (щоденне виділення, у рідинах організму)
 • антитіла IgG до ВПГ, антитіла IgM до ВПГ
 • капропорфірин
 • кератинкіназа
 • Добова екскреція креатиніну
 • сечова кислота
 • ліпаза
 • магній (щоденне виділення з рідинами організму)
 • паразити в калі
 • остеокальцин
 • паратиреоїдний гормон
 • ANA1 антитіла
 • калій (добове виділення сечі)
 • прогестерон
 • протромбін
 • ретикулоцити
 • РФ кількісно
 • антитіла на краснуху (IgG, IgM)
 • натрій (добове виділення з рідинами організму)
 • тестостерону
 • TIBC
 • Антитіла до Toxoplasma gindii (IgG, IgM)
 • тимол
 • VDRL (WR)
 • кальцій
 • кальцій (виділення з рідинами організму)
 • вітамін В12

Комп'ютерна томографія (без контрасту)

 • КТ: голови, черевної порожнини, ангіографія черевної аорти, ангіографія аорти та артерій нижніх кінцівок, ангіографія грудної аорти (з відміною рухів серця), ангіографія голови (огляд артерій, огляд вен і синусів головного мозку), ангіографія органів черевної порожнини та малого тазу, ангіо кінцівка (нижня, верхня), ангіо-ангіо епігастрію (вісцеральний стовбур і ниркова артерія), ангіографія органів грудної клітки, ангіографія артерій малого тазу, ангіографія сонних артерій, черевної порожнини (трифазне обстеження), черевної порожнини + тазу
 • КТ: грудної клітки (включаючи HRCT), грудної клітки (+ черевна порожнина + таз), скроневої кістки (вуха), гортані/носоглотки, малого таза, зап'ястя, очних ямок, перфузія мозку, серця - кальцієвий бал, КТ SPC (шийний відділ хребта), КТ SPL (поперековий відділ хребта), КТ SPT (грудний відділ хребта), КТ суглоба (плеча, стегна, коліна, ліктя, гомілковостопного суглоба), КТ шиї, КТ шиї + грудної клітки + черевної порожнини + тазу, плеснової кістки, артерій грудної аорти, черепа, КТ виділеної області: гомілки, передпліччя, руки, кисті, стегно

Діагностичні дослідження - інше

 • аудіометрія
 • гінекологічна цитологія
 • поле зору
 • базова спірометрія
 • тонометрія
 • спірометрія з діастолічним препаратом
 • шкірні тести дихальна панель
 • тонкоголкова біопсія
 • Жовтень
 • шкірні проби, травлення, педіатрична панель
 • Офтальмологічне УЗД

ЕКГ

 • ЕКГ спокою
 • Вправа ЕКГ
 • Холтер ЕКГ тиску
 • ЕКГ Холтер серцевого ритму
 • Цілодобовий дистанційний моніторинг серця
 • Телемоніторинг серця 7 днів

Знижки

 • 20% знижка на інші послуги (крім стоматології, ортодонтії, контрастів, вакцин та анестезії)
 • Стоматологічний огляд один раз на рік
 • Сімейні пакети включають дітей до 25 років